Šperos.lt > Ekonomika > Ekonominės teorijos > Ekonominės teorijos kursiniai darbai
Ekonominės teorijos kursiniai darbai

(24 darbai)

Adamas Smitas (3)Įvadas. A. Smito gyvenimo poslinkiai bei pažiūros. A. Smito kaip darbo analizės objekto interpretacija. A. Smito gyvenimas ir kūrybinė veikla. A. Smito ideologijos ir kūrybinio indėlio į ekonomikos mokslą įvertinimas. A. Smito nuostatos, teorijos ir idėjos: objektyvus vertinimas. A. Smito "tautų turtas" atskirų aspektų analizė. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Austrų psichologinė mokyklaAustrų psichologinė mokykla. Maržinalizmo pirmtakai. Pirmasis maržinalizmo revoliucijos etapas: subjektyvistinė psichologinė ir matematinė mokykla. Karlo Mengerio (1840-1921 m.) gyvenimo kelias. Friedrichas von Vieseris (1851-1926). Eugenijus von Bohm-Baverkas (1851-1914). Ekonomikos teorija. Ribinio naudingumo teorija. Gamybinių gėrybių teorija. Psichologinė procento teorija. Išvados. Skaityti daugiau
D. Rikardas apie darbo užmokestį veikale "Politinės ekonomijos ir apmokestinimo principai"Įvadas. D. Rikardas apie darbo užmokestį veikale "Politinės ekonomijos ir apmokestinimo principai". Darbo užmokestis ir pragyvenimo sąlygos. Darbo užmokestis ir kapitalas. Darbo užmokestis ir pinigų vertė. Darbo užmokestis ir įstatymai. Darbo užmokesčio reguliavimas. Darbo užmokestis ir renta. Darbo užmokestis ir auksas. Darbo užmokestis ir įstatymai. D. Rikardo darbo užmokesčio teorijos ryšys su kitomis koncepcijomis. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonomikos mokslo tyrinėjimai LietuvojeĮvadas. Ekonominės politikos bruožai 1918-1940 m. Ekonomikos mokslo būklė Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Tarpukario Lietuvos ekonomikos mokslo atstovai ir jų pažiūros. P. Šalčius. A. Rimka. V. Jurgutis. D. Cesevičius. Dz. Budrys. A. Andrašiūnas. F. Kemėžis. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonomikos teorijų analizė Petro Šalčiaus raštuoseĮvadas. P.Šalčius apie ekonomikos mokslo problemas. Prigimtis ir ribos. Vertės, kaštų ir kainos problemos. Politinis ekonomijos mokslo suskirstymas. Ekonomikos teorijų kritika. Klasikų vertės teorija. Paskutinio naudingumo vertės teorija. G. Casselio kainų teorija. F. Oppenheimerio teorija. P. Šalčiaus įnašas Lietuvos ekonomikos moksle. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominės minties raida iki XX amžiausĮvadas. Ekonominė mintis senovėje, viduramžiais ir šiek tiek vėliau. Klasikinė ekonomikos teorija. Socializmo ekonominių idėjų raida. Svarbiausios šių laikų ekonomikos teorijos kryptys. Lietuvos ekonomikos teorijos raida. Ekonomikos mokslo raida Lietuvoje XVI – XVII amžiuje. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominės minties raida LietuvojeĮvadas. Lietuvos ekonominės minties raida. Ekonominės minties raidą stabdantys veiksniai. Lietuvos ekonomikos mokslo kaita pereinamuoju laikotarpiu ir jo dabartinė būklė. Tarpukario Lietuvos ekonomikos mokslo atstovai ir jų pažiūros. Petras Šalčius. A. Rimka. Vladas Jurgutis. D. Cesevičius. Dzidas Būdrys. A. Andrašiūnas. F. Kemėžis. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominių ciklų teorijosEkonominis ciklas. Ekonominių ciklų istorija. Cikliniai svyravimai. Ilgalaikė tendencija. Sezoniniai svyravimai. Cikliniai svyravimai. Ekonominis (verslo) ciklas Ciklinių svyravimų priežastys. Investicijų svyravimas. Anticikliniai svyravimai. Verslo ciklo indikatoriai. Ekonomikos ciklų teorijos. Klasikinė ekonomikos teorija. Realaus ekonominio ciklo teorijos. pagrindiniai diskusijų objektai. Nedarbo priežastys realaus ekonominio ciklo teorijoje. Pinigų neutralumo vaidmuo realaus ekonominio ciklo teorijoje. Ekonomikos mokslas kaip dinamikos procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Henry Fordas - asmenybė, darbai, pasiekimaiĮžanga. Henris Fordas – asmenybė, darbai, pasiekimai. Darbuotojų atrinkimo kriterijai. Išvada. Skaityti daugiau
Įmonės ekonominis efektyvumasĮvadas. Įmonės. Įmonių grupės. Įmonių skirstymas. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimas gali vykti dviem būdais. Ekonominis efektyvumas. Ekonominio augimo dėsningumai, socialinis ekonominis efektyvumas. Ekonominio augimo, pagrįsto intensyvumu, socialinis ekonominis efektyvumas. Ekonominio augimo šaltiniai ir pasaulinis patyrimas juos naudojant. Augimo veiksniai. Ekonomikos augimo padariniai. Išvados. Skaityti daugiau
Infliacija. Infliacijos formosĮvadas. Infliacijos samprata. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos rūšys. Numatomos infliacijos kaštai. Netikėtos infliacijos kaštai. Infliacija ir palūkanų norma. Fišerio efektas. Infliacijos priežastys. Pinigų pasiūla ir infliacija. Bendrosios paklausos augimas ir infliacija. Bendrosios pasiūlos infliacija. Infliacijos lygio ir nedarbo ryšys. Infliacijos padariniai. Infliacijos problemų sprendimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Išvados. Skaityti daugiau
Karlo Markso ekonomikaĮvadas. K. Markso ekonomika. Santykis tarp vartojamosios vertės, mainomosios vertės ir vertės. Vertės formos raida - pinigų atsiradimo priežastis. Pinigų esmė ir jų funkcija. Vertės dėsnis. Kapitalas ir pridėtinė vertė. Darbo užmokesčio teorija. Kapitalo kaupimo proceso tyrimas. Kapitalo apyvarta ir apytaka. Visuomeninio kapitalo reprodukcija. Pelno teorija. Išvada. Skaityti daugiau
MarksizmasĮvadas. Trumpa K. Markso biografija. Marksizmo atsiradimas. Pridėtinės vertės teorija. Visuomeninio kapitalo reprodukcija. Kapitalo struktūra pagal K. Marksą. Pelno teorija pagal K. Marksą. Ekonominių krizių teorijos pagrindai. Politinė ekonomija. Darbo užmokesčio teorija. Kapitalo ir pridėtinės vertės analizė. Kapitalizmo likimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pagrindinės šiuolaikinės ekonominės srovėsĮžanga. Merkantilizmas. Liberalizmas. Klasikinė mokykla. Ekonominis liberalizmas. Socializmas. Socialinės kryptys. Anarchizmas. Krikščioniškosios socialinės srovės. Marksistinė ekonomika. Keinsizmas. Monetarizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Prekybos kooperacijos analizės Petro Šalčiaus veikaluose vertinimasĮvadas. Prekybos kooperacijos pradžia Lietuvoje. Prekybos kooperacijos socialinės ekonominės aplinkos charakteristika. Prekybos kooperacijos pradžios analizės Petro Šalčiaus veikaluose vertinimas. Prekybos kooperacijos pradžios analizė Petro Šalčiaus veikaluose. Prekybos kooperacijos pradžios šviesuoliai: Petro Šalčiaus vaidmuo. Prekybos kooperacijos Lietuvoje įtaka XX amžiaus pradžios bei dabartinei ekonomikai. Prekybos kooperacijos įtaka XX amžiaus pradžios ekonomikai. Prekybos kooperacijos vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje. Skaityti daugiau
Profesorius Vladas Jurgutis – finansininkas, pedagogas, politikasĮvadas. Vladas Jurgutis Lietuvos istorijos vingiuose. Akademiko Vlado Jurgučio mokslinė ir pedagoginė veikla. Universiteto profesorius – tikrasis pašaukimas. Vlado Jurgučio moksliniai darbai. Bibliografija. Profesorius Vladas Jurgutis - pinigų teorija ir Lietuvos finansų sistemos kūrimas. Pažiūros pinigų teorijos klausimu. Lietuvos banko organizavimas ir valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
PrognozavimasAnapus ekonominės filosofijos. Pagrindiniai prognozavimo metodai. Kokybiniai prognozavimo metodai. Kiekybiniai prognozavimo metodai. Ekonomikos ir vadybos prognozavimas būdai. Sprendimų palaikymo sistemos. Prognozavimas – strateginio valdymo dalis. Prognozių naudingumas. Dinaminių eilučių tyrimas. Cikliniai svyravimai ir ilgalaikė tendencija. Sezoniniai svyravimai ir atsitiktinės įtakos. Supaprastintas būdas nustatyti sezoniškumą. Vystymosi krypties numatymas. Barometrinis prognozavimo metodas. Pinigų srautų prognozavimas. Pardavimų prognozavimas. Finansinis prognozavimas, keičiantis santykiniams rodikliams. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės ekonominės srovėsĮžanga. Klasikinė mokykla. Marksistinė ekonomika. Krikščioniškosios socialinės srovės. Anarchizmas. Neomarksizmas. Ekonominis liberalizmas. Šiuolaikinis ekonominis socialinis liberalizmas ir neoliberalizmas. Keinsistinė (neokeinsistinė), neoklasikinė, socialinė ir institucinė ekonomikos kryptys. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės pagrindinės ekonomikos mokyklosĮvadas. Maržinalizmas. Kas yra maržinalizmas? Maržinalizmo atsiradimo veiksniai. Svarbiausi uždaviniai ekonomikos moksle maržinalizmo etape. Maržinalistinės revoliucijos etapai. Pagrindinė maržinalizmo idėja. Pirmasis maržinalizmo revoliucijos etapas: subjektyvistinė psichologinė ir matematinė mokykla. "Austriškoji" mokykla. Lozanos mokykla. Stokholmo mokykla. Antrasis maržinalizmo revoliucijos etapas: neoklasikinė ekonomikos mokykla. Neoklasikinė ekonomikos teorija. Kas tai? Kembridžo mokykla. Institucionalizmas. Amerikietiškas institucionalizmas. Prancūzų ir angliškasis institucionalizmas. Neoklasikinė netobulos (monopolinės) konkurencijos ekonomikos srovė (1930-1960 metai). Netobulos konkurencijos teorija. Dž. V. Robinson netobulos rinkos teorijos bruožai. E. H. Čemberleino monopolinės konkurencijos teorija. Dž. M. Keinso ekonomikos mokykla (1930-1940 metai). Keinsizmas. Dž. M. Keinso efektyvios paklausos teorija ir ekonomikos subalansavimas. Šiuolaikinis Keinsizmas. Neokeinsistų ekonominė mokykla (1940-1960 metai). Postkeinsizmas (1950-1960 metai). Angliškas ("kairysis") ir šiuolaikinis postkeinsizmas. Neoliberalizmas. Monetarizmas. Neoklasikinės sintezės samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Tarpukario Lietuvos užsienio prekybos analizė Lietuvos ekonomistų raštuose vertinimasĮvadas. Lietuvos ekonomika 1918 – 1940 m. Lietuvos užsienio prekyba 1918 – 1940 m. Kas yra užsienio prekyba? Užsienio prekybos apyvartos. Šalys su kuriomis vyko užsienio prekyba. Užsienio prekybos struktūra. Užsienio prekybos įtaka Lietuvos ekonomikai. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau