Šperos.lt > Ekonomika > Ekonominės teorijos > Ekonominės teorijos pristatymai
Ekonominės teorijos pristatymai

(11 darbai)

A. Smito koncepcija apie "ekonominį žmogų" ir "nematomą ranką" bei jos vertinimas dabartinės ekonomikos požiūriuPowerPoint pristatymas. "Ekonominio žmogaus" koncepcija. "Nematomos rankos" koncepcija. "Nematomos rankos" veikimo principas. "Nematomos rankos" sąlygos. "Nematomos rankos" apribojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Adamas Smithas apie darbo pasidalijimą ir "nematomąją ranką"PowerPoint pristatymas. Adamas Smitas. Veikalai. Jausmų teorija. Smito teorijos. Skaityti daugiau
Davidas RicardoPowerPoint pristatymas. Darbas pavadinimu "Davidas Ricardo. Teiginiai apie vertę, pajamas, kapitalą, pinigus, reprodukciją, bei jų vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu". Vertės teorija. Teiginiai apie vertę. Pinigų teorija. Reprodukcijos teorija. Kapitalo teorija. Pajamų teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Džonas Stiuartas Milis (John Stuart Mill) (2)PowerPoint pristatymas. John Stuart Mill (1806 05 20–1873 05 08). Pagrindiniai darbai. Seminaro tikslas. Seminaro uždaviniai. Biografija. Pagrindiniai John Stuart Mill ekonominiai teiginiai. Pagrindinės John Stuart Mill ekonominės mintys. John Stuart Mill minčių kritika ir vertinimas dabartinių ekonominių teorijų požiūriu. Pagrindinės išvados. Skaityti daugiau
Ekonomikos apytakos modelisPowerPoint pristatymas. Kiekvienos šalies ekonomikoje yra 3 svarbiausios ekonomikos institucijos. Yra išskiriami 3 pagrindiniai rinkos tipai. 2 ekonomikos institucijos rinkos sąlygomis yra pačios svarbiausios. 2 svarbiausių ekonomikos institucijų funkcijos 2 svarbiausiose rinkose. Pinigų, išteklių ir produktų kryptys mainuose. Pagal ekonomikos apytakos modelį pinigai, kuriuos Jūs išleidžiate, tampa kitų namų ūkio pajamomis. Pagal ekonomikos apytakos modelį pinigai, kuriuos viena įmonė išleidžia darbuotojų atlyginimams sumokėti, tampa kitos įmonės pajamomis. Kas atsitiktų, jei žmonės pradėtų kaupti pinigus po čiužiniais ir pirkti mažiau produktų? Kas nutiktų, jei kurioje nors šalyje staiga atsirastų labai daug verslininkų? Ekonomikos apytakos modelyje vaizduojama. Skaityti daugiau
Ekonomikos problemos ir tikslaiPowerPoint pristatymas. Įvadas. Kas yra ekonomika? Ekonomikos problemos. Ekonomikos problemos Lietuvoje. Ekonomikos tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
K. Markso žemės rentos teorija ir jos vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriuPowerPoint pristatymas. Karlas Marksas. Veikalai. Žemės rentos teorija. Diferencinė renta. Absoliutinė žemės renta. Išvados. Skaityti daugiau
Kapitalo rinkos ir portfelio diversifikavimo teorijosPowerPoint pristatymas. Investicijų samprata. Kapitalo rinkos: objektai ir subjektai. Investicijų portfelis (2). Portfelio rizikos. Rizika ir planuojamas pelningumas. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai, taikomi prognozuojant investicijų reliatyvumą. Diversifikacijos samprata. Rizikos veiksniai. Obligacijų portfelio valdymo strategijos. Akcijų portfelio valdymo strategijos (regioninė akcijų alokacija). Akcijų portfelio diversifikacija pagal akcijų tipus. Investavimo strategijos. Aktyvus investicijų valdymas. Pasyvus investicijų valdymas. Pagrindiniai investicijų rizikos diversifikavimo aspektai (2). Ekonomikos sektorių parinkimas diversifikuojant investicijų riziką. Markowitz modelis. Efektyvus portfelis. Kapitalo rizikos teorija. Rizikingo ir nerizikingo turto derinimas. Skaityti daugiau
R. Solou ekonominio augimo modelis ir jo praktinė reikšmėPowerPoint pristatymas. Ekonominis augimas. Ekonominio augimo teorijos. R. Solou ekonominio augimo modelis. R. Solou modelis padeda. Trys situacijos. Išvados. Skaityti daugiau
T.R. Malthus'o gyventojų skaičiaus teorija ir jos vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriuPowerPoint pristatymas. Thomas Robert Malthus (1766-1834). Svarbiausias veikalas. Teorijos esmė. "Gyventojų skaičiaus dėsnio" prielaidos. Malthus'o gyventojų skaičiaus dėsnis. Pagrindiniai teiginiai. Atskirų valstybių žmonių populiacija. Gyventojų skaičiaus kitimas 1750-2005 m. Malthus'o prognozės XX-ajame amžiuje. Teorijos vertinimas dabartinės ekonomikos požiūriu. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo ciklaiPowerPoint pristatymas. Verslo ciklai. Verslo ciklo charakteristikos. Ilgis. Ilgųjų bangų teorija. Aštrumas. Plotis ir vieta. Galima priežastis. Penki verslo ciklo apibrėžimo aspektai. Verslo ciklai. Ciklo stadijos (fazės). Krizės (lūžis, depresija). Pagyvėjimas (pakilimas). Viršūnė (bumas). Nuosmukis (recesija). Prancūzijos ekonomikos svyravimai (1967-1995). Ciklų svyravimų priežastys. Neoklasikinės ekonomikos teorijos požiūriu. Dž. Keinso ir jo šalininkų nuomone. Monetaristų pažiūros. Pagrindinė verslo ciklų priežastis, dėl ko sutaria visi ekonomistai. Ciklinė ekonominių kintamųjų elgsena. Verslo ciklo indikatoriai. Skaityti daugiau