Šperos.lt > Ekonomika > Ekonominės teorijos
Ekonominės teorijos

(159 darbai)

"Kembridžo mokyklos" ir "economics" pradininkas Alfredas Maršalas: pagrindiniai teorijos akcentaiĮvadas. "Kembridžo mokyklos" įkūrimas ir termino "economics" atsiradimas. Svarbiausias A. Maršalo veikalas "Ekonomikos principai". Pagrindiniai A. Maršalo teorijos akcentai. Išvados. Skaityti daugiau
A. Maršalo politinės ekonomijos principaiĮvadas. Alfredas Maršalas. A. Maršalo politinės ekonomijos principai. Išvados. Terminai. Skaityti daugiau
A. Smito koncepcija apie "ekonominį žmogų" ir "nematomą ranką" bei jos vertinimas dabartinės ekonomikos požiūriuPowerPoint pristatymas. "Ekonominio žmogaus" koncepcija. "Nematomos rankos" koncepcija. "Nematomos rankos" veikimo principas. "Nematomos rankos" sąlygos. "Nematomos rankos" apribojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Absoliutaus ir santykinio nuskurdimo problema Karlo Markso teorijojeĮvadas. Marksizmo teorijos atsiradimo socialinės-ekonominės prielaidos. Ekonominė – socialinė aplinka. Pramonės perversmas. Pramonės perversmo socialiniai padariniai. Pramonės darbininkų padėtis ir jų nepasitenkinimo priežastys. Darbininkų judėjimo pradžia. XIX amžiaus pirmos pusės socializmo teorijos ir jų kūrėjai. K. A. Sen – Simonas. Š. Furje. P. Ž. Prudonas. L. O. Blanki. R. Ovenas. Karlo Markso gyvenimas ir veikla. Filosofinė Markso teorija. Nuskurdimo problema K. Markso teorijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Adamas SmitasAdamo Smito asmenybė. Adamo Smito pagrindiniai principai kuriant šalies ir viso pasaulio gerovę. A. Smito ekonominė teorija. Kas išliko iš A. Smito filosofijos? Išvados. Skaityti daugiau
Adamas Smitas - ekonomikos "tėvas"Biografija. Asmenybės bruožai. Veikalai. "Moralinių jausmų teorija". "tautų turtas". Smito ir jo veiklos aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Adamas Smitas — klasikinės ekonomikos pradininkas ir jo kūrybos reikšmėĮvadas. Trumpa Adamo Smito biografija. Adamo Smito "Tautų turtas". Valstybė. Laisvosios rinkos sistema. Savanaudiškumo mitas. Darbo užmokestis. Pelnas. Žemės rentos analizė. Adamo Smito kūrybos reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Adamas Smitas (2)Ekonominė situacija Europoje ir A. Smithas. A. Smitho biografija. Adomo Smito ekonominio tyrinėjimo objektas ir metodologija. A. Smitho teorija apie darbo pasidalijimą ir mainų analizę. Prekės vertės ir kainos analizė. Prekės kainų sudedamosios dalys. Natūrali ir rinkos kaina. Pajamų paskirstymo analizė. Darbo užmokestis. Pelnas. Žemės rentos analizė. Kapitalo ir jo kaupimo analizė A. Smitho teorijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Adamas Smitas (3)Įvadas. A. Smito gyvenimo poslinkiai bei pažiūros. A. Smito kaip darbo analizės objekto interpretacija. A. Smito gyvenimas ir kūrybinė veikla. A. Smito ideologijos ir kūrybinio indėlio į ekonomikos mokslą įvertinimas. A. Smito nuostatos, teorijos ir idėjos: objektyvus vertinimas. A. Smito "tautų turtas" atskirų aspektų analizė. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Adamas Smithas – klasikinės politinės ekonomijos kūrėjasAdamo Smito biografija. "Tautų turtas" – A. Smito šedevras. Ko moko mus A.Smito knyga. Darbo pasidalijimo teiginys. Rinkos mechanizmas. Prekybos balansas. A.Smitas nagrinėja ir to meto problemas. Valdžia neturi reguliuoti ekonomikos. Nematomos rankos" metafora. Elgsenos dėsniai. Knygos "Tautų turtas" plitimas. A. Smito kūrybos reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Adamas Smithas apie darbo pasidalijimą ir "nematomąją ranką"PowerPoint pristatymas. Adamas Smitas. Veikalai. Jausmų teorija. Smito teorijos. Skaityti daugiau
Amerikiečių mokyklos vadovo J.B. Clarko idėjosĮvadas. John Bates Clarko gyvenimas ir pasiekimai. J.B. Clark ekonominės teorijos idėjinis kontekstas. J.B. Clarko ekonominis modelis. J.B. Clarko marginalinis požiūris į ekonomiką. J.B. Clarko suformuluotas pelno maksimizavimo principas. Išvados. Skaityti daugiau
Austrų psichologinė mokyklaAustrų psichologinė mokykla. Maržinalizmo pirmtakai. Pirmasis maržinalizmo revoliucijos etapas: subjektyvistinė psichologinė ir matematinė mokykla. Karlo Mengerio (1840-1921 m.) gyvenimo kelias. Friedrichas von Vieseris (1851-1926). Eugenijus von Bohm-Baverkas (1851-1914). Ekonomikos teorija. Ribinio naudingumo teorija. Gamybinių gėrybių teorija. Psichologinė procento teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji pusiausvyra. Išoriniai poveikiaiGrynųjų mainų analizė. Edgeworth’o dėžė šiame modelyje. Pagal Pareto efektyvūs pasiskirstymai ir bendrosios pusiausvyros efektyvumo sąlyga. Gamybos efektyvumas. Bendroji pusiausvyra. Gerovės maksimizavimas. Pirmoji gerovės ekonomikos teorema. Antroji gerovės ekonomikos teorema. Išoriniai poveikiai vartotojui. Išoriniai poveikiai gamintojui. Išorinių poveikių sąlygojamas ekonominis neefektyvumas. Vyriausybės vaidmuo tvarkant išorinius poveikius. Laisvanoriški šalių susitarimai esant mažiems sandorių kaštams. Skaityti daugiau
Classical and keynesian theories of employmentDarbas anglų kalba. Introduction. Content. List five nonincome determinants of consumption and saving. Explain how change in each of these determinants will effect the consumption and saving schedules. Explain the difference between a change in the amount consumed (or saved) and a change in the consumption (or saving) schedule. List the toll basic determinants of investment. Explain when a firm will and will not invest. Explain how to compute investment-demand curve. Explain why the relationship between investment spending and the real rate of interest is inverse. List the five noninterest determinants if investment. Explain how a change in each of these determinants will affect the investment-demand curve. Explain the two variables found in the investment schedule and two kinds of relationships that might be found to exist between these two variables. Overview of Euro zone. Situation in Lithuania. Conclusion. Terms used in the topic. Skaityti daugiau
D. B. Klarko ekonominės pažiūros. "Lozanos mokyklos" pradininkas L. Valrasas: pagrindiniai teorijos teiginiaiĮvadas. D. B. Klarkas gyvenimas ir pasiekimai. J. B. Clark ekonominės teorijos idėjinis kontekstas. Austrų psichologinė mokykla. J. B. Klarko ekonominis modelis. J. B. Klarko marginalinis požiūris į ekonomiką. Maržinalinio produkto vertė. D. B. Klarko suformuluotas pelno maksimizavimo principas. Matematinė mokykla. Lozanos mokykla. Matematinės mokyklos atstovai. Leonas Valrasas. Išvados. Skaityti daugiau
D. Cesevičius – vienas žymesnių Lietuvos ekonomistų teoretikųĮvadas. Laikmetis, sudaręs sąlygas D. Cesevičiaus asmenybės ir jo, kaip ekonomisto kelio formavimuisi. Krašto padėtis atkūrus nepriklausomybę (1918m.). Ekonominės politikos formavimasis. Kai kurie žymesni Lietuvos ekonomistai. Žymus tarpukario Lietuvos ekonomistas ir veiklos žmogus. D.Cesevičiaus veikla. D.Cesevičiaus darbų tematika. Trijų D. Cesevičiaus darbų apžvalga. D.Cesevičiaus darbas "Ekonomikos teorija ir ūkio praktika". D.Cesevičiaus straipsnis "Valstybė ir ūkis". D.Cesevičiaus straipsnis "Kalbos apie biudžetą". Išvados. Skaityti daugiau
D. Rikardas apie darbo užmokestį veikale "Politinės ekonomijos ir apmokestinimo principai"Įvadas. D. Rikardas apie darbo užmokestį veikale "Politinės ekonomijos ir apmokestinimo principai". Darbo užmokestis ir pragyvenimo sąlygos. Darbo užmokestis ir kapitalas. Darbo užmokestis ir pinigų vertė. Darbo užmokestis ir įstatymai. Darbo užmokesčio reguliavimas. Darbo užmokestis ir renta. Darbo užmokestis ir auksas. Darbo užmokestis ir įstatymai. D. Rikardo darbo užmokesčio teorijos ryšys su kitomis koncepcijomis. Išvados. Skaityti daugiau
Daktaras Adamas Smitas ir ''Tautų turtas''Įvadas. Daktaras Adomas Smitas. "Tautų turtas". "Nematoma ranka" ir laissez faire. Darbo pasidalijimas. Vertės teorija. Kapitalas. Išvados. Skaityti daugiau
Davidas RicardoPowerPoint pristatymas. Darbas pavadinimu "Davidas Ricardo. Teiginiai apie vertę, pajamas, kapitalą, pinigus, reprodukciją, bei jų vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu". Vertės teorija. Teiginiai apie vertę. Pinigų teorija. Reprodukcijos teorija. Kapitalo teorija. Pajamų teorija. Išvados. Skaityti daugiau
...