Šperos.lt > Ekonomika > Ekonominės teorijos > Ekonominės teorijos namų darbai
Ekonominės teorijos namų darbai

(13 darbai)

Ekonomikos kategorijų ir kategorijų derinių modeliavimasĮvadas. Kategorijų pasirinkimas. Amortizacija. Verslumas. Infliacija. Lėšos. Nuostatų tipai. Metodai. Modeliavimo eiga ir rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonomikos sistemosĮvadas. Papročių (tradicinė) ekonomika. Gryna kapitalistinė (laisvosios verslininkystės) ekonomika. Komandinė (planinė) ekonomika. Mišrioji ekonomika. Skaityti daugiau
Ekonomikos teorijaGrynasis nacionalinis produktas, bendrasis vidaus produktas, grynasis vidaus produktas, nacionalinės pajamos. Biudžeto deficitas. Deficitinio biudžeto vertinimas. Valstybės skola, jos pasekmės. Europos Sąjunga: raida, valdymo institucijos. Globalinių žmonijos problemų esmė. Jungtinių Tautų Organizacija dėl globalinių problemų sprendimo. Kitų tarptautinių institucijų priemonės sprendžiant globalines žmonijos problemas ir du uždaviniai. Skaityti daugiau
Ekonominės teorijos (Rose-Ackerman) ir korupcijos ekonominis poveikisĮvadas. Tikslas yra pateikti išsamią informaciją apie Rose-Ackerman ekonomines teorijas ir korupcijos ekonominį poveikį. Tikslai. Uždaviniai. Metodai. Dėstymas. Korupcijos samprata. Susan Rose-Ackerman ekonominės teorijos. Trumpai apie korupcijos ekonominį poveikį. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominiai veiksniai, veikiantys bendrąjį vidaus produktą (BVP)Įvadas. Pradiniai duomenys. Pasiskirstymo pagal normalųjį skirstinį patikrinimas. Homoskedastiškumo patikrinimas. Duomenų transformacija. Vidurkio ir dispersijos skaičiavimas. Pasikliautinieji intervalai. Hipotezės apie dispersijos lygybę tikrinimas. Hipotezės apie vidurkių lygybę tikrinimas. Koreliacijos koeficiento skaičiavimas. Tiesinės regresijos lygtis. Prognozavimo lygtis. Hipotezės, ar determinacijos koeficientas lygus nuliui, tikrinimas. Hipotezės, ar lygties koeficientas lygus nuliui, tikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominių teorijų istorijaKonspektas. Finansų mokslo įvadas. Vertinimas. Analizė. Skaityti daugiau
Elastingumo teorija (4)Įvadas. Paklausos elastingumas. Elastingumas – kas tai. Elastingumo skaičiavimas. Diskusijos dėl minuso ženklo. Elastingumo rūšys. Absoliutus elastingumas. Absoliutus neelastingumas. Santykinis elastingumas. Vienetinis elastingumas. Santykinis neelastingumas. Paklausos kreivės nuolydis. Kitos elastingumo formulės. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Kryžminis paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas pajamoms. Elastingumas ir gamintojo bendrosios pajamos. Pasiūlos elastingumas. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumo svarba. Išvados. Skaityti daugiau
Elastingumo teorija ir jos praktinis taikymasElastingumo teorija. Paklausos elastingumas. Elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Elastingumo taikymas praktikoje. Išvados. Skaityti daugiau
Karlas Marksas apie pinigusMainų procesas. Pinigai arba prekių cirkuliacija. Verčių matas. Cirkuliacijos priemonės. Prekių metamorfozė. Pinigų cirkuliacija. Moneta. Vertės ženklas. Pinigai. Lobių sudarymas. Mokėjimo priemonė. Skaityti daugiau
Keinsistų ir monetaristų požiūriai. Elastingumas ir jo reikšmė IS-LM ir AD-AS modeliuoseKeinsistų ir monetaristų požiūriai. Elastingumas ir jo reikšmė IS-LM ir AD-AS modeliuose. IS kreivės nuolydis. LM kreivės nuolydis. IS ir LM kreivių elastingumo apibrėžimas. AD ir AS kreivių elastingumo apibrėžimas. AS elastingumo poveikis Y (bendrajam produktui) ir P (kainų lygiui). AD elastingumo poveikis Y ir P. Skaityti daugiau
Klasikinės politinės ekonomijos susiformavimas Anglijoje ir PrancūzijojeKlasikinės politinės ekonomijos susiformavimas Anglijoje ir Prancūzijoje (W.Petty ir P.Buagilberas, jų nuopelnai). Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti klasikinės politinės ekonomijos susiformavimą Anglijoje ir Prancūzijoje. Klasikinės politinės ekonomijos bendrieji bruožai ir plėtros etapai. Pirmasis etapas. Antrasis klasikinės politinės ekonomijos plėtros etapas. Trečiasis politinės ekonomijos "klasikinės mokyklos" evoliucijos etapas. Ketvirtasis baigiamasis klasikinės politinės ekonomijos plėtros etapas. W. Petty ekonominės nuostatos. W.Petty teorinis indėlis. W. Petty politinės aritmetikos idėjos. Pjeras Buagilberas. P. Buagilbero politinės idėjos. Išvados. Skaityti daugiau
Makso Vėberio (M. Weber) ekonominė teorijaĮvadas. Formali struktūra. Maksas Vėberis (Max Weber) Maxo Weberio ekonominė teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Pinigų teorija. Džonas Stiuartas Milis (John Stuart Mill)Pinigų teorija Džono Stiuarto Milio veikale "Politinės ekonomijos principai". Įvadas. Pinigų teorijos. Pinigai. Pinigų vertės priklausomybė nuo paklausos ir pasiūlos. Pinigų vertė priklausanti nuo produkcijos vertės. Dvigubas Standartas ir smulkūs pinigai – Monetos. Išvados. Skaityti daugiau