Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonominės teorijos>Ekonominės teorijos referatai

Ekonominės teorijos referatai (93 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elastingumo teorija (8)

  Įvadas. Elastingumo teorija. Elastingumo koeficientas. Elastingumo formos. Elastingumo teorijos analizė. Paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Elastingumą sąlygojantys veiksniai. Paklausos elastingumą sąlygojantys veiksniai. Pasiūlos elastingumą sąlygojantys veiksniai. Praktinis elastingumo teorijos taikymas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(18 puslapių)
  2008-12-15
 • F.A.Hayek "Individualizmas ir ekonominė tvarka"

  Įvadas. Austrų ekonomikos mokykla. Friedich von Hayekas. Individualizmas: tikrasis ir tariamasis. Ekonomika ir pažinimas. Socialinių mokslų faktai. Konkurencijos reikšmė. "Laisvas" verslas ir konkurencinė tvarka. Socialistinė apskaita. Socialistinė apskaita I: problemos esmė ir jos istorija. Socialistinė apskaita II: dabartinė diskusijos būsena (1935). Socialistinė apskaita III: konkurencinis "sprendimas". Prekinio rezervo valiuta. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(21 puslapis)
  2006-03-23
 • Filipso kreivės vystymosi raida

  Infliacijos-nedarbo ryšio analizė anksčiau. John Law. David Hume. Henry Thornton. Attwood-Mill diskusija. Irving Fisher. Jan Tinbergen. Klein ir Goldberger. A. J. Brown ir Paul Sultan.
  Ekonominės teorijos, referatas(11 puslapių)
  2005-09-27
 • Fiziokratinės teorijos raida ekonominiuose A. Tiurgo ir kitų ekonominės minties atstovų tyrinėjimuose ir reformose XVIII amžiaus Prancūzijoje

  Įvadas. Fiziokratų mokykla. Fransua Kenė ekonominės nuostatos. F. Kenė ekonominė lentelė. J. Tiurgo ekonominės nuostatos. Istorinė fiziokratizmo charakteristika. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(14 puslapių)
  2007-06-16
 • Fiziokratų koncepcijos bendroji charakteristika

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti fiziokratų koncepcijos bendrąją charakteristiką bei atskleisti F. Kenė mokymo bendruosius nuostatus. Fiziokratų koncepcijos bendroji charakteristika. Fiziokratizmo atsiradimo sąlygos ir pagrindinės atstovų pažiūros. Žymiausių fiziokratizmo atstovų indėlis į ekonomikos mokslą. Fiziokratizmo apraiškos Lietuvoje. F. Kenė ekonominio mokymo bendrieji nuostatai. Fransua Kenė gyvenimas. Grynojo produkto teorija. Visuomenės klasių schema. Natūralios tvarkos koncepcija. Ekvivalentinių mainų koncepcija. Kapitalo sudėtis. Visuomeninės reprodukcijos teorija. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(16 puslapių)
  2008-09-19
 • Frydrichas Listas, jo idėjos, darbai ir veikla

  Frydricho Listo biografija. Listo politinė ekonomija bei kitos jo idėjos. Klasikų kritika. Tautiškumo bei produktingų jėgų reikšmė ir jų tarpusavio ryšys. "Prekybos laisvė". Listo idėjos šių dienų požiūriu. Kritika bei nuopelnai. Apibendrinimas.
  Ekonominės teorijos, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-16
 • Gamybos kaštai trumpame ir ilgame laikotarpyje

  Gamybos funkcija. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis. Kaštų funkcija. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai ir ribiniai kaštai. Vienodų kaštų tiesė. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Kaštai ilguoju laikotarpiu. Masto ekonomija. Firmos ilgojo laikotarpio bendrieji kaštai. Firmos ilgojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio ribiniai kaštai. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(10 puslapių)
  2005-05-18
 • Inovacijos, jų klasifikavimas ir taikymas Lietuvoje

  Įvadas. Inovacijų ir inovacijų veiklos samprata. Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Inovacijų vadybos aktualijos Lietuvoje. Inovacinės veiklos valdymo problemos ir aktualijos. Inovacinės veiklos valdymo problemų sprendimo prioritetai. Inovacinės veiklos aktyvinimo Lietuvoje galimybės. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(19 puslapių)
  2007-02-26
 • Institucionalizmas

  Institucionalizmo atsiradimas ir tradicijos. "Senasis" bei "naujasis" institucionalizmas. T. Vebleno ekonominės pažiūros. Dž. Komonso ekonominės pažiūros. U. Mitčelo ekonominės pažiūros. Dž. K. Galbreito ekonominės pažiūros. Institucionalizmo indėlis į šiuolaikinę ekonomiką.
  Ekonominės teorijos, referatas(10 puslapių)
  2007-06-18
 • J. Commons'o teisinės ekonomikos teorija

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Prielaidos. Institucionalizmo samprata. Transakcijos. Institucionalizmas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(14 puslapių)
  2008-03-02
 • J.A. Šumpeterio (J.A. Schumpeter) ekonominė teorija

  Įvadas. Džosefas Šumpeteris (Joseph Alois Schumpeter). Šumpeterio ekonominė teorija. Inovacijos idėja. Efektyvioji konkurencija ir efektyvioji monopolija. Monopolijos svarba. Šumpeterio teorijos vertinimas. Pagrindinės ekonominio vystymosi sąlygos. Tautos ūkio vystymasis. Gamyba. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(13 puslapių)
  2009-01-21
 • J.R. Commons (J. Komonso) institucionalizmo idėjos

  J.R. Komonso (John Rogers Commons) institucionalizmo idėjos. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Institucionalizmo samprata. Prielaidos. Kolektyvinių veiksmų ekonomikos teorija. kolektyviniai veiksmai. Sandėrių teorija. Kapitalizmo teisiniai pagrindai. Darbininkų judėjimas ir darbiniai santykiai. Kapitalistinės visuomenės periodizacija. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(17 puslapių)
  2009-01-20
 • K. Marksas "Kapitalas". Pridedamoji vertė

  Įvadas. Pridedamoji vertė K. Markso veikale "Kapitalas". Santykinės pridedamosios vertės sąvoka. Santykinės pridedamosios vertės gaminimas. Kooperacija. Manufaktūra. Mašinos ir stambioji pramonė. Fabrikas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(13 puslapių)
  2008-10-01
 • Karlas Marksas (4)

  Įvadas. Biografija. Marksizmo atsiradimas. "Kapitalo" rašymo pagrindiniai etapai. Ekonominis K. Markso mokymas. Santykis tarp vartojamosios vertės, mainomosios vertės ir vertės. Darbo našumas sukurtos prekės masės vertei. Vertės formų raidos analizė. Vertes formos raida - pinigų atsiradimo priežastis. Pinigų esmė ir jų funkcijos. Kapitalo ir pridėtinės vertės analizė. Darbo užmokesčio teorija. Kapitalo kaupimo proceso tyrimas. Kapitalo apytaka ir apyvarta. Visuomeninio kapitalo reprodukcija. Pelno teorija. Išvados. Ekonominis Markso mokymas ir dabartis.
  Ekonominės teorijos, referatas(15 puslapių)
  2006-06-01
 • Karlas Marksas apie kapitalistinio kaupimo dėsnį, veikale "Kapitalas"

  Įvadas. Darbo jėgos paklausos didėjimas lygiagrečiai kaupimui, esant nekintamai kapitalo sudėčiai. Santykinis kintamosios kapitalo dalies mažėjimas kaupimo ir jį lydinčios koncentracijos eigoje. Didėjantis santykinio gyventojų pertekliaus, arba pramoninės rezervinės armijos, gaminimas. Įvairios santykinio gyventojų pertekliaus buvimo formos. Visuotinis kapitalistinio kaupimo dėsnis. Visuotinio kapitalistinio kaupimo dėsnio iliustravimas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(12 puslapių)
  2007-02-22
 • Keinsizmas, neokeinsizmas ir postkeinsizmas

  Įvadas. Keinsistinės krypties evoliucija - ir jos kritika. Neokeinsizmas. Postkeinsizmas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(8 puslapiai)
  2007-06-18
 • Keinso taupymo ir vartojimo modelis

  Įvadas. Pusiausvyra I - valstybės išlaidos. Fiskalinė politika recesijos metu. Pusiausvyra II - mokesčiai. Subalansuoto biudžeto multiplikatorius. Fiskalinė politika ekonominio pakilimo ir infliacijos metu. Savaiminiai stabilizatoriai. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Fiskalinės politikos įtaka užsienio pozicijos stabilumui. Fiskalinio deficito tendencijos ir veiksniai pereinamosios ekonomikos šalyse. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(14 puslapių)
  2006-03-21
 • Klasikinės politinės ekonomijos atsiradimas ir jos pradininkai

  Įvadas. Klasikinės politinės ekonomijos atsiradimo priežastys, jos pagrindiniai bruožai ir esmė. Verslo ideologų V. Peti ir R. Kantiljono ekonominės pažiūros. P. Buagilberas ir jo nacionalinio Prancūzijos ūkio pertvarkymo sistema. Fiziokratų koncepcijos bendroji charakteristika. F. Kenė ekonominio mokymo bendrieji nuostatai. Fiziokratinės teorijos raida ekonominiuose A. Tiurgo ir kitų ekonominės minties atstovų tyrinėjimuose ir reformose XVIII amžiaus Prancūzijoje. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(15 puslapių)
  2006-01-11
 • Klasikinis ir demokratinis elitizmas: skirtumai ir panašumai

  Įvadas. Elitizmo samprata ir kilmė. Klasikinis elitizmas. Psichologinis elitizmo aspektas. Ekonominis elitizmo aspektas. Institucinis elitizmo aspektas. Demokratinis elitizmas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(14 puslapių)
  2008-05-01
 • Klasikinių ekonomistų politiniai sprendimai

  Įvadas. Tyrimo aktualumas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Teisėtas vyriausybės vaidmuo. Bendras klasikinių ekonomistų požiūris. J.S. Mill'o požiūris. Detalus intervencijos traktavimas: vidaus ekonomika. Fabriko įstatymai Didžiojoje Britanijoje. Mechanizacija. Skurdas. Išsilavinimas. Profsąjungos. Airijos politika. Kolonijos ir kolonijinė politika. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(16 puslapių)
  2008-11-23
Puslapyje rodyti po