Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonominės teorijos

Ekonominės teorijos (159 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Keinso taupymo ir vartojimo modelis

  Įvadas. Pusiausvyra I - valstybės išlaidos. Fiskalinė politika recesijos metu. Pusiausvyra II - mokesčiai. Subalansuoto biudžeto multiplikatorius. Fiskalinė politika ekonominio pakilimo ir infliacijos metu. Savaiminiai stabilizatoriai. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Fiskalinės politikos įtaka užsienio pozicijos stabilumui. Fiskalinio deficito tendencijos ir veiksniai pereinamosios ekonomikos šalyse. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(14 puslapių)
  2006-03-21
 • Klasikinė politinė ekonomija. Laisvosios rinkos koncepcija

  Pagrindinės klasikų mokymo idėjos. A.Smitas – ekonomikos teorijos klasikas. "Nematomos rankos" idėja. D. Rikardo ekonominė teorija. Klasikų teorijos išplitimas. Neoklasicizmas.
  Ekonominės teorijos, konspektas(7 puslapiai)
  2005-10-01
 • Klasikinės politinės ekonomijos atsiradimas ir jos pradininkai

  Įvadas. Klasikinės politinės ekonomijos atsiradimo priežastys, jos pagrindiniai bruožai ir esmė. Verslo ideologų V. Peti ir R. Kantiljono ekonominės pažiūros. P. Buagilberas ir jo nacionalinio Prancūzijos ūkio pertvarkymo sistema. Fiziokratų koncepcijos bendroji charakteristika. F. Kenė ekonominio mokymo bendrieji nuostatai. Fiziokratinės teorijos raida ekonominiuose A. Tiurgo ir kitų ekonominės minties atstovų tyrinėjimuose ir reformose XVIII amžiaus Prancūzijoje. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(15 puslapių)
  2006-01-11
 • Klasikinės politinės ekonomijos susiformavimas Anglijoje ir Prancūzijoje

  Klasikinės politinės ekonomijos susiformavimas Anglijoje ir Prancūzijoje (W.Petty ir P.Buagilberas, jų nuopelnai). Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti klasikinės politinės ekonomijos susiformavimą Anglijoje ir Prancūzijoje. Klasikinės politinės ekonomijos bendrieji bruožai ir plėtros etapai. Pirmasis etapas. Antrasis klasikinės politinės ekonomijos plėtros etapas. Trečiasis politinės ekonomijos "klasikinės mokyklos" evoliucijos etapas. Ketvirtasis baigiamasis klasikinės politinės ekonomijos plėtros etapas. W. Petty ekonominės nuostatos. W.Petty teorinis indėlis. W. Petty politinės aritmetikos idėjos. Pjeras Buagilberas. P. Buagilbero politinės idėjos. Išvados.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(12 puslapių)
  2008-01-25
 • Klasikinis ir demokratinis elitizmas: skirtumai ir panašumai

  Įvadas. Elitizmo samprata ir kilmė. Klasikinis elitizmas. Psichologinis elitizmo aspektas. Ekonominis elitizmo aspektas. Institucinis elitizmo aspektas. Demokratinis elitizmas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(14 puslapių)
  2008-05-01
 • Klasikinių ekonomistų politiniai sprendimai

  Įvadas. Tyrimo aktualumas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Teisėtas vyriausybės vaidmuo. Bendras klasikinių ekonomistų požiūris. J.S. Mill'o požiūris. Detalus intervencijos traktavimas: vidaus ekonomika. Fabriko įstatymai Didžiojoje Britanijoje. Mechanizacija. Skurdas. Išsilavinimas. Profsąjungos. Airijos politika. Kolonijos ir kolonijinė politika. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(16 puslapių)
  2008-11-23
 • Klasikų nedarbo ir infliacijos modelis: rinkų susibalansavimas ir kiekybinė pinigų teorija

  Klasikų nedarbo ir infliacijos modelis: rinkų susibalansavimas ir kiekybinė pinigų teorija. Klasikų modelis. Konkurencinė darbo rinka.
  Ekonominės teorijos, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-06
 • Kontraktinės kainodaros metodai

  Įvadas. Kontrakto sudarymo būdai. Gamyba pagal kontraktus. Kontrakto sąlygos. Atviras konkursas. Uždaras konkursas. Tiesioginės derybos. Gamybos kaštų įvertinimo metodai. Detalaus gamybos kaštų įvertinimo metodas. Konceptualaus gamybos kaštų įvertinimo metodas. Kontrakto kainos nustatymo būdai. Fiksuotų kainų ir gamybos kaštų padengimo kontraktai. Slenkančios kainos kontraktas. Gamybos kaštų pasidalinimo kontraktas. Gamybos kaštų ir fiksuoto pelno kontraktas. Gamybos kaštų kontraktas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(19 puslapių)
  2008-01-03
 • Laisvosios rinkos principai ekonomistų klasikų darbuose

  Priešistorė. Lietuvos Respublikos (LR) principai ekonomistų klasikų darbuose. Adamas Smitas. Žanas Sėjus. Davidas Rikardas. Džonas Stiuartas Milis. Lietuvos Respublikos (LR) principai ekonomistų neoklasikų darbuose. Alfredas Maršalas. Laisvosios rinkos oponentai. Laisvosios rinkos teorijos taikymas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Laisva rinka ir Europos Sąjunga. Laisva rinka ir Lietuva. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(13 puslapių)
  2005-10-03
 • Liberalizmas ir ekonominis liberalizmas: samprata, raidos tendencijos

  Įvadas. Liberalizmo raida. Liberalizmo numatymai iki naujųjų laikų. Liberalizmas naujųjų laikų pradžioje. Liberalizmas ir švietimas. Liberalizmo epocha. Klasikinis liberalizmas. Ekonominis liberalizmas. Johnas Lockas ir prigimtinės teisės. Adamo Smitho įžvalga.
  Ekonominės teorijos, referatas(13 puslapių)
  2006-11-21
 • Lietuvos ekonomikos mokslo raida

  Referatas apie Lietuvos ekonomikos raidą nuo 1990m. iki šių dienų: teisinių ir ekonominių sąlygų kūrimas po nepriklausomybės, atviros užsienio prekybos politika Lietuvoje, infliacija ir jos padariniai Lietuvos ekonomikai, lito įvedimas, privatizavimo procesai, ekonominių sąlygų gerėjimas, BVP augimas.
  Ekonominės teorijos, referatas(6 puslapiai)
  2005-02-25
 • Lietuvos ekonominės minties raida

  Įvadas. Ekonominės politikos bruožai 1918-1940 m. Ekonomikos mokslo būklė Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(10 puslapių)
  2006-11-13
 • Lietuvos ekonominės politikos vertinimai Lietuvos mokslininkų darbuose

  Įvadas. Elena Leontjeva: rinka be sienų ir be ribų. Albertas Šimėnas: politiko ekonominiai vertinimai. Posovietinės transformacijos lyginimas: Valdas Samonis ir Vaidievutis Geralavičius. Europinė integracija: Ramūnas Vilpišauskas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(22 puslapiai)
  2008-03-20
 • Lietuvos ir Austrijos palyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti Lietuvos ir Austrijos lyginamąją analizę. Lietuvos ir Austrijos geografinis ir administracinis palyginimas. Austrijos ir Lietuvos subalansuotų plėtros rodiklių analizė. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Infliacija. Nedarbo lygis. Valstybės skola. Kokybiniai rodikliai. GINI koeficientas. Žmogaus socialinės raidos indeksas. Klasteriai. Lietuvos ir Austrijos regioninis konkurencingumas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(23 puslapiai)
  2009-05-20
 • Makso Vėberio (M. Weber) ekonominė teorija

  Įvadas. Formali struktūra. Maksas Vėberis (Max Weber) Maxo Weberio ekonominė teorija. Išvados.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-03-23
 • Marksizmas

  Įvadas. Trumpa K. Markso biografija. Marksizmo atsiradimas. Pridėtinės vertės teorija. Visuomeninio kapitalo reprodukcija. Kapitalo struktūra pagal K. Marksą. Pelno teorija pagal K. Marksą. Ekonominių krizių teorijos pagrindai. Politinė ekonomija. Darbo užmokesčio teorija. Kapitalo ir pridėtinės vertės analizė. Kapitalizmo likimas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-12-15
 • Maržinalistinė kryptis politinėje ekonomijoje – grįžimas prie teorinio tyrimo tradicijų

  Maržinalistinė kryptis politinėje ekonomijoje – grįžimas prie teorinio tyrimo tradicijų. Kas lemia vartotojo pasirinkimą? Ribinio naudingumo teorijos esmė. Vertybės pagrindas – naudingumo įvertinimas. Pozityvioji kapitalo teorija. Alternatyvių sąnaudų teorija. Teorijos ir metodologijos kritika. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(11 puslapių)
  2005-07-11
 • Merkantilistai

  Įvadas. Merkantilistų teorija. Jų ekonominės idėjos. Italų merkantilizmas. Merkantilizmas Nyderlandijoje. Anglų merkantilizmas. Prancūzų merkantilizmas. Merkantilizmas Vokietijoje. Merkantilizmas Lietuvoje. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-23
 • Mikroekonomika ir makroekonomika (3)

  Įvadas. Tyrimo tikslas: pateikti informacijos apie ekonomikos mokslą, apie gyvenimui pravarčias teorijas. Gamybos funkcija. Gamyba trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Monopolijos bruožai. Natūralioji monopolija. Bendrojo vidaus produkto skaičiavimas pagal pridėtinę vertę. Nacionalinis turtas. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Valiuta ir valiutų sistema. Išvados. Priedas (1 psl.)
  Ekonominės teorijos, referatas(18 puslapių)
  2010-01-08
 • Monetarinė politika (10)

  Įvadas. Monetarinės ekonomikos sąvoka. Miltonas Friedmanas — žymiausias monetaristas. Monerarinės ekonomikos vystymosi bruožai ir etapai. Monetarizmo privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(13 puslapių)
  2008-10-13
Puslapyje rodyti po