Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonominės teorijos

Ekonominės teorijos (159 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dž.M. Keinso efektyvios paklausos teorijos esminiai teiginiai

  Džonas Meinardas Keinsas (John Maynard Keynes). Pagrindiniai Dž.M. Keinso darbai. Dž.M. Keinso efektyvios paklausos teorijos idėjos. Užimtumo lygis ir visuminė paklausa. Polinkis vartoti ir kaupti. Santaupos ir investicijos. Investicijų multiplikatorius. Pinigų politika. Palūkanų normos reguliavimas. Mokesčiai ir valstybės išlaidos. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(5 puslapiai)
  2008-01-14
 • Džonas Stiuartas Milis (John Stuart Mill)

  Gyvenimas. Vaikystė. Ankstyvoji propaganda. "Filosofiniai radikalai" ir filosofinis vadovavimas. Vėlesnis gyvenimas ir darbai. Politinė ekonomija. "Politinės ekonomijos principai". Kapitalistinė politinė ekonomija. Algų fondo teorija. Socializmas. Ekonominis liberalizmas. Vertės teorija. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(16 puslapių)
  2006-04-24
 • Džonas Stiuartas Milis (John Stuart Mill) (2)

  PowerPoint pristatymas. John Stuart Mill (1806 05 20–1873 05 08). Pagrindiniai darbai. Seminaro tikslas. Seminaro uždaviniai. Biografija. Pagrindiniai John Stuart Mill ekonominiai teiginiai. Pagrindinės John Stuart Mill ekonominės mintys. John Stuart Mill minčių kritika ir vertinimas dabartinių ekonominių teorijų požiūriu. Pagrindinės išvados.
  Ekonominės teorijos, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-03-26
 • Džono Milio politinės ekonomijos ir reformatoriškų idėjų esmė

  Įvadas. Klasikinės politinės ekonomijos plėtros etapai, bruožai ir teiginiai. Dž.S. Millio politinė ekonomija. Dž.S. Millio nuopelnai politinėje ekonomijoje. "Politinės ekonomijos principai". Kapitalistinė politinė ekonomija. Algų fondo teorija. Socializmas. Ekonominis liberalizmas. Vertės teorija. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(16 puslapių)
  2008-11-12
 • Džozefas Šumpeteris

  Džozefas Šumpeteris - kapitalizmo peripetijų teoretikas. Kapitalizmo raida. Marksizmo kritika. Dėl kapitalizmo žlugimo. Socializmo alternatyva.
  Ekonominės teorijos, referatas(11 puslapių)
  2007-01-17
 • Ekonomika (6)

  Ekonomikos teorijos objektas ir metodas. Pagrindinių ekonomikos problemų sprendimo ypatumai skirtingose ekonominėse sistemose. Rinkos mechanizmas: paklausos ir pasiūlos sąveika. Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija. Vartotojo elgsena. Gamintojų veiklos organizavimas. Kaštai ir pelnas. Kaštai – išlaidos išreikštos. Pagrindiniai rinkos struktūrų modeliai. Gamybos veiksnių rinkos. Nacionalinis produktas ir ekonomikos augimas. Ekonominė konjunktūra. Valstybės biudžetas ir fiskalinė politika. Užimtumas ir nedarbas. Pinigų sistema ir bankai. Infliacija. Pasaulinis ūkis ir ekonomikos globalizacijos procesai.
  Ekonominės teorijos, konspektas(5 puslapiai)
  2005-08-29
 • Ekonomika (89)

  Įvadas. Ekonomikos teorija. Ekonomikos tikslai. Ekonomikos sistemos. Pagrindiniai ekonomikos klausimai. Mikroekonomika ir makroekonomika. Ekonomikos teorijos metodai. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-15
 • Ekonomikos apytakos modelis

  PowerPoint pristatymas. Kiekvienos šalies ekonomikoje yra 3 svarbiausios ekonomikos institucijos. Yra išskiriami 3 pagrindiniai rinkos tipai. 2 ekonomikos institucijos rinkos sąlygomis yra pačios svarbiausios. 2 svarbiausių ekonomikos institucijų funkcijos 2 svarbiausiose rinkose. Pinigų, išteklių ir produktų kryptys mainuose. Pagal ekonomikos apytakos modelį pinigai, kuriuos Jūs išleidžiate, tampa kitų namų ūkio pajamomis. Pagal ekonomikos apytakos modelį pinigai, kuriuos viena įmonė išleidžia darbuotojų atlyginimams sumokėti, tampa kitos įmonės pajamomis. Kas atsitiktų, jei žmonės pradėtų kaupti pinigus po čiužiniais ir pirkti mažiau produktų? Kas nutiktų, jei kurioje nors šalyje staiga atsirastų labai daug verslininkų? Ekonomikos apytakos modelyje vaizduojama.
  Ekonominės teorijos, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-03-09
 • Ekonomikos augimo teorija

  Tikslai. Įvadas. Ekonomikos augimo teorija. Ekonominio augimo teorijos esmė. Ekonominio augimo klasifikacija. Ekonominio augimo veiksniai ir jų poveikio augimui charakteristika. Teoriniai ekonominio augimo modeliai ir jų praktinė reikšmė. Pagrindinės ekonominio augimo teorijų grupės. Keinsistinė kryptis. Lietuvos ekonomikos augimo proceso analizė. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(19 puslapių)
  2005-10-10
 • Ekonomikos augimo teorijos

  Įvadas, tikslai ir uždaviniai. Probleminė dalis. Ekonomikos augimo teorija. Ekonominio augimo teorijos esmė. Ekonominio augimo klasifikacija. Ekonominio augimo veiksniai ir jų poveikio augimui charakteristika. Teoriniai ekonominio augimo modeliai ir jų praktinė reikšmė. Pagrindinės ekonominio augimo teorijų grupės. Keinsistinė kryptis. Lietuvos ekonomikos augimo proceso analizė. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(18 puslapių)
  2008-02-19
 • Ekonomikos ciklai šiuolaikinėje ekonomikoje

  Realaus ekonominio ciklo teorija. Realioji bendroji paklausa ir realioji bendroji pasiūla. Realaus ekonominio ciklo modelis. Fiskalinės politikos poveikis realaus ekonominio ciklo modelyje. Technikos bei technologinių gamybos pasikeitimų poveikis realaus ekonominio ciklo modelyje. Nedarbo priežastys realaus ekonominio ciklo teorijoje. Pinigų neutralumo vaidmuo realaus ekonominio ciklo teorijoje. Darbo užmokesčio ir kainų lankstumas realaus ekonominio ciklo teorijoje. Išvada.
  Ekonominės teorijos, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-22
 • Ekonomikos ir verslo studijos

  Substitucija. Laikas. Minimalios kainos. Maksimalios kainos. Vartotojo elgsena. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Perteklinė darbo jėga. Darbo ribinis naudingumas. Ribinis pajamų produktas. Netobula konkurencija. Verslo organizavimo formos rinkos ekonomikoje, jų privalumai ir trūkumai. Visuminė paklausa ir pasiūla. Ekonominio augimo teorija. Darbo pasidalijimas, jo vaidmuo ekonomikoje.
  Ekonominės teorijos, konspektas(14 puslapių)
  2006-11-20
 • Ekonomikos istorijos raida

  Ekonomikos teorijos istorija. Ekonominė mintis Antikos laikais. Ekonominė mintis Viduramžiais. Merkantilizmas. Klasikinė ekonomika. Socialistinės ekonominės kryptys. Ekonomikos teorijos raidos apibendrinimas. Lietuvos ekonomikos istorijos raida.
  Ekonominės teorijos, referatas(12 puslapių)
  2006-04-07
 • Ekonomikos kategorijų ir kategorijų derinių modeliavimas

  Įvadas. Kategorijų pasirinkimas. Amortizacija. Verslumas. Infliacija. Lėšos. Nuostatų tipai. Metodai. Modeliavimo eiga ir rezultatai. Išvados.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(2 puslapiai)
  2009-04-06
 • Ekonomikos mokslo ypatybės

  Įvadas. Ekonomikos mokslo objektas ir funkcijos. Ekonomikos sistema. Ekonomikos mokslų dėsniai. Mikroekonomika ir makroekonomika. Mišri ekonomika. Ekonomikos mokslo raida. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(22 puslapiai)
  2008-10-10
 • Ekonomikos mokslo raida Lietuvoje

  Įžanga. Ekonomikos mokslo raida Lietuvoje XVI – XVII amžiuje. Ekonomikos mokslo raida Lietuvoje XVI – XVII amžiuje. Reformacinio judėjimo atstovų ekonominės pažiūros. Buržuazinės ekonominės minties formavimasis kalvinistų pažiūrose (A. Volanas ir J. Abramavičius). Ekonominė mintis Vilniaus akademijoje. Baudžiavos klausimas kaip esminė ekonominė problema XVI - XVII amžių autorių darbuose. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto raida. Lietuvos ekonominė politika 1918–1940. Petras Šalčius (1893-1958). Albinas Rimka (1886–1944). Vladas Jurgutis (1885-1966). Domas Cesevičius (1902-1986). Dzidas Budrys (1903–1971). Lietuvos ekonomikos mokslo dabartinė būklė.
  Ekonominės teorijos, referatas(26 puslapiai)
  2005-12-12
 • Ekonomikos mokslo tyrinėjimai Lietuvoje

  Įvadas. Ekonominės politikos bruožai 1918-1940 m. Ekonomikos mokslo būklė Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Tarpukario Lietuvos ekonomikos mokslo atstovai ir jų pažiūros. P. Šalčius. A. Rimka. V. Jurgutis. D. Cesevičius. Dz. Budrys. A. Andrašiūnas. F. Kemėžis. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2006-01-04
 • Ekonomikos paradoksai

  Įvadas. Hotelingo paradoksas. Giffen paradoksas. Smito vertės paradoksas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-17
 • Ekonomikos poreikiai: esmė, klasifikacija ir realizavimas

  Įvadas. Ekonomikos teorijos objektas. Ekonomika ir jos funkcijos. Poreikio samprata. Poreikių sistemą ir juos savybės. Poreikių savybės. Poreikių sistema. Poreikiai ir paklausa. Gėrybės samprata. Ekonominė sistema. Pagrindiniai ekonomikos bruožai. Ūkinės veiklos (ekonomikos) esmė. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(10 puslapių)
  2006-11-28
 • Ekonomikos problemos ir tikslai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Kas yra ekonomika? Ekonomikos problemos. Ekonomikos problemos Lietuvoje. Ekonomikos tikslai. Išvados.
  Ekonominės teorijos, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-11-20
Puslapyje rodyti po