Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonominės teorijos

Ekonominės teorijos (159 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Frydrichas Listas, jo idėjos, darbai ir veikla

  Frydricho Listo biografija. Listo politinė ekonomija bei kitos jo idėjos. Klasikų kritika. Tautiškumo bei produktingų jėgų reikšmė ir jų tarpusavio ryšys. "Prekybos laisvė". Listo idėjos šių dienų požiūriu. Kritika bei nuopelnai. Apibendrinimas.
  Ekonominės teorijos, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-16
 • Gamybos kaštai trumpame ir ilgame laikotarpyje

  Gamybos funkcija. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis. Kaštų funkcija. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai ir ribiniai kaštai. Vienodų kaštų tiesė. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Kaštai ilguoju laikotarpiu. Masto ekonomija. Firmos ilgojo laikotarpio bendrieji kaštai. Firmos ilgojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio ribiniai kaštai. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(10 puslapių)
  2005-05-18
 • Henry Fordas - asmenybė, darbai, pasiekimai

  Įžanga. Henris Fordas – asmenybė, darbai, pasiekimai. Darbuotojų atrinkimo kriterijai. Išvada.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-09-19
 • Įmonės ekonominis efektyvumas

  Įvadas. Įmonės. Įmonių grupės. Įmonių skirstymas. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimas gali vykti dviem būdais. Ekonominis efektyvumas. Ekonominio augimo dėsningumai, socialinis ekonominis efektyvumas. Ekonominio augimo, pagrįsto intensyvumu, socialinis ekonominis efektyvumas. Ekonominio augimo šaltiniai ir pasaulinis patyrimas juos naudojant. Augimo veiksniai. Ekonomikos augimo padariniai. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-06-20
 • Infliacija. Infliacijos formos

  Įvadas. Infliacijos samprata. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos rūšys. Numatomos infliacijos kaštai. Netikėtos infliacijos kaštai. Infliacija ir palūkanų norma. Fišerio efektas. Infliacijos priežastys. Pinigų pasiūla ir infliacija. Bendrosios paklausos augimas ir infliacija. Bendrosios pasiūlos infliacija. Infliacijos lygio ir nedarbo ryšys. Infliacijos padariniai. Infliacijos problemų sprendimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-09-17
 • Inovacijos, jų klasifikavimas ir taikymas Lietuvoje

  Įvadas. Inovacijų ir inovacijų veiklos samprata. Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Inovacijų vadybos aktualijos Lietuvoje. Inovacinės veiklos valdymo problemos ir aktualijos. Inovacinės veiklos valdymo problemų sprendimo prioritetai. Inovacinės veiklos aktyvinimo Lietuvoje galimybės. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(19 puslapių)
  2007-02-26
 • Institucionalizmas

  Institucionalizmo atsiradimas ir tradicijos. "Senasis" bei "naujasis" institucionalizmas. T. Vebleno ekonominės pažiūros. Dž. Komonso ekonominės pažiūros. U. Mitčelo ekonominės pažiūros. Dž. K. Galbreito ekonominės pažiūros. Institucionalizmo indėlis į šiuolaikinę ekonomiką.
  Ekonominės teorijos, referatas(10 puslapių)
  2007-06-18
 • J. Commons'o teisinės ekonomikos teorija

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Prielaidos. Institucionalizmo samprata. Transakcijos. Institucionalizmas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(14 puslapių)
  2008-03-02
 • J.A. Šumpeterio (J.A. Schumpeter) ekonominė teorija

  Įvadas. Džosefas Šumpeteris (Joseph Alois Schumpeter). Šumpeterio ekonominė teorija. Inovacijos idėja. Efektyvioji konkurencija ir efektyvioji monopolija. Monopolijos svarba. Šumpeterio teorijos vertinimas. Pagrindinės ekonominio vystymosi sąlygos. Tautos ūkio vystymasis. Gamyba. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(13 puslapių)
  2009-01-21
 • J.R. Commons (J. Komonso) institucionalizmo idėjos

  J.R. Komonso (John Rogers Commons) institucionalizmo idėjos. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Institucionalizmo samprata. Prielaidos. Kolektyvinių veiksmų ekonomikos teorija. kolektyviniai veiksmai. Sandėrių teorija. Kapitalizmo teisiniai pagrindai. Darbininkų judėjimas ir darbiniai santykiai. Kapitalistinės visuomenės periodizacija. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(17 puslapių)
  2009-01-20
 • K. Marksas "Kapitalas". Pridedamoji vertė

  Įvadas. Pridedamoji vertė K. Markso veikale "Kapitalas". Santykinės pridedamosios vertės sąvoka. Santykinės pridedamosios vertės gaminimas. Kooperacija. Manufaktūra. Mašinos ir stambioji pramonė. Fabrikas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(13 puslapių)
  2008-10-01
 • K. Markso žemės rentos teorija ir jos vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu

  PowerPoint pristatymas. Karlas Marksas. Veikalai. Žemės rentos teorija. Diferencinė renta. Absoliutinė žemės renta. Išvados.
  Ekonominės teorijos, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-04-21
 • Kapitalo rinkos ir portfelio diversifikavimo teorijos

  PowerPoint pristatymas. Investicijų samprata. Kapitalo rinkos: objektai ir subjektai. Investicijų portfelis (2). Portfelio rizikos. Rizika ir planuojamas pelningumas. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai, taikomi prognozuojant investicijų reliatyvumą. Diversifikacijos samprata. Rizikos veiksniai. Obligacijų portfelio valdymo strategijos. Akcijų portfelio valdymo strategijos (regioninė akcijų alokacija). Akcijų portfelio diversifikacija pagal akcijų tipus. Investavimo strategijos. Aktyvus investicijų valdymas. Pasyvus investicijų valdymas. Pagrindiniai investicijų rizikos diversifikavimo aspektai (2). Ekonomikos sektorių parinkimas diversifikuojant investicijų riziką. Markowitz modelis. Efektyvus portfelis. Kapitalo rizikos teorija. Rizikingo ir nerizikingo turto derinimas.
  Ekonominės teorijos, pristatymas(22 skaidrės)
  2008-11-28
 • Karlas Marksas

  Įžanga. Ekonominis K. Markso mokymas. Santykis tarp vartojamosios vertės, mainomosios vertės ir vertės. Darbo našumo ir intensyvumo įtaka produkcijos vieneto ir visos sukurtų prekių masės vertei. Vertės formų raidos analizė. Vertes formos raida - pinigų atsiradimo priežastis. Pinigų esmė ir jų funkcijos. Kapitalo ir pridėtinės vertės analizė. Kapitalo apytaka ir apyvarta. Visuomeninio kapitalo reprodukcija. Ekonominis Markso mokymas ir dabartis.
  Ekonominės teorijos, konspektas(9 puslapiai)
  2005-06-10
 • Karlas Marksas (4)

  Įvadas. Biografija. Marksizmo atsiradimas. "Kapitalo" rašymo pagrindiniai etapai. Ekonominis K. Markso mokymas. Santykis tarp vartojamosios vertės, mainomosios vertės ir vertės. Darbo našumas sukurtos prekės masės vertei. Vertės formų raidos analizė. Vertes formos raida - pinigų atsiradimo priežastis. Pinigų esmė ir jų funkcijos. Kapitalo ir pridėtinės vertės analizė. Darbo užmokesčio teorija. Kapitalo kaupimo proceso tyrimas. Kapitalo apytaka ir apyvarta. Visuomeninio kapitalo reprodukcija. Pelno teorija. Išvados. Ekonominis Markso mokymas ir dabartis.
  Ekonominės teorijos, referatas(15 puslapių)
  2006-06-01
 • Karlas Marksas apie kapitalistinio kaupimo dėsnį, veikale "Kapitalas"

  Įvadas. Darbo jėgos paklausos didėjimas lygiagrečiai kaupimui, esant nekintamai kapitalo sudėčiai. Santykinis kintamosios kapitalo dalies mažėjimas kaupimo ir jį lydinčios koncentracijos eigoje. Didėjantis santykinio gyventojų pertekliaus, arba pramoninės rezervinės armijos, gaminimas. Įvairios santykinio gyventojų pertekliaus buvimo formos. Visuotinis kapitalistinio kaupimo dėsnis. Visuotinio kapitalistinio kaupimo dėsnio iliustravimas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(12 puslapių)
  2007-02-22
 • Karlas Marksas apie pinigus

  Mainų procesas. Pinigai arba prekių cirkuliacija. Verčių matas. Cirkuliacijos priemonės. Prekių metamorfozė. Pinigų cirkuliacija. Moneta. Vertės ženklas. Pinigai. Lobių sudarymas. Mokėjimo priemonė.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-03-06
 • Karlo Markso ekonomika

  Įvadas. K. Markso ekonomika. Santykis tarp vartojamosios vertės, mainomosios vertės ir vertės. Vertės formos raida - pinigų atsiradimo priežastis. Pinigų esmė ir jų funkcija. Vertės dėsnis. Kapitalas ir pridėtinė vertė. Darbo užmokesčio teorija. Kapitalo kaupimo proceso tyrimas. Kapitalo apyvarta ir apytaka. Visuomeninio kapitalo reprodukcija. Pelno teorija. Išvada.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-01-09
 • Keinsistų ir monetaristų požiūriai. Elastingumas ir jo reikšmė IS-LM ir AD-AS modeliuose

  Keinsistų ir monetaristų požiūriai. Elastingumas ir jo reikšmė IS-LM ir AD-AS modeliuose. IS kreivės nuolydis. LM kreivės nuolydis. IS ir LM kreivių elastingumo apibrėžimas. AD ir AS kreivių elastingumo apibrėžimas. AS elastingumo poveikis Y (bendrajam produktui) ir P (kainų lygiui). AD elastingumo poveikis Y ir P.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(9 puslapiai)
  2005-08-26
 • Keinsizmas, neokeinsizmas ir postkeinsizmas

  Įvadas. Keinsistinės krypties evoliucija - ir jos kritika. Neokeinsizmas. Postkeinsizmas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(8 puslapiai)
  2007-06-18
Puslapyje rodyti po