Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonominės teorijos

Ekonominės teorijos (159 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Senovės pasaulio ekonominė mintis

  Įvadas. Senovės Rytų ekonominė mintis. Senovės Egiptas. Babilonija. Hamurabio įstatymai. Indija. "Artchašastra". Senovės Azijos ekonominė mintis. Kinija. Konfucijus. "Guan – Czi". Konfucizmas. Išvada.
  Ekonominės teorijos, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-28
 • Socializmas (4)

  Socializmo kilmė ir susiformavimas. Socializmo periodai. Pirmasis periodas. Antrasis periodas. Trečiasis periodas.
  Ekonominės teorijos, referatas(16 puslapių)
  2007-06-18
 • Šiuolaikinės ekonominės srovės

  Įžanga. Klasikinė mokykla. Marksistinė ekonomika. Krikščioniškosios socialinės srovės. Anarchizmas. Neomarksizmas. Ekonominis liberalizmas. Šiuolaikinis ekonominis socialinis liberalizmas ir neoliberalizmas. Keinsistinė (neokeinsistinė), neoklasikinė, socialinė ir institucinė ekonomikos kryptys. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-05-16
 • Šiuolaikinės pagrindinės ekonomikos mokyklos

  Įvadas. Maržinalizmas. Kas yra maržinalizmas? Maržinalizmo atsiradimo veiksniai. Svarbiausi uždaviniai ekonomikos moksle maržinalizmo etape. Maržinalistinės revoliucijos etapai. Pagrindinė maržinalizmo idėja. Pirmasis maržinalizmo revoliucijos etapas: subjektyvistinė psichologinė ir matematinė mokykla. "Austriškoji" mokykla. Lozanos mokykla. Stokholmo mokykla. Antrasis maržinalizmo revoliucijos etapas: neoklasikinė ekonomikos mokykla. Neoklasikinė ekonomikos teorija. Kas tai? Kembridžo mokykla. Institucionalizmas. Amerikietiškas institucionalizmas. Prancūzų ir angliškasis institucionalizmas. Neoklasikinė netobulos (monopolinės) konkurencijos ekonomikos srovė (1930-1960 metai). Netobulos konkurencijos teorija. Dž. V. Robinson netobulos rinkos teorijos bruožai. E. H. Čemberleino monopolinės konkurencijos teorija. Dž. M. Keinso ekonomikos mokykla (1930-1940 metai). Keinsizmas. Dž. M. Keinso efektyvios paklausos teorija ir ekonomikos subalansavimas. Šiuolaikinis Keinsizmas. Neokeinsistų ekonominė mokykla (1940-1960 metai). Postkeinsizmas (1950-1960 metai). Angliškas ("kairysis") ir šiuolaikinis postkeinsizmas. Neoliberalizmas. Monetarizmas. Neoklasikinės sintezės samprata. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-03-31
 • T.R. Malthus kaip demografas. Situacija šių dienų pasaulyje

  Įvadas. Darbo tikslas yra remiantis pagrindinėmis T.R. Malthuso knygos "Gyventojų skaičiaus dėsnio tyrinėjimas" idėjomis paanalizuoti gyventojų skaičiaus ir gyvenimo kokybės kitimo tendencijas pasaulyje po jo mirties. T.R. Maltuso biografija ir asmenybė. T.R. Malthuso teorija ir situacija šių dienų pasaulyje. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(13 puslapių)
  2008-09-10
 • T.R. Malthus'o gyventojų skaičiaus teorija ir jos vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu

  PowerPoint pristatymas. Thomas Robert Malthus (1766-1834). Svarbiausias veikalas. Teorijos esmė. "Gyventojų skaičiaus dėsnio" prielaidos. Malthus'o gyventojų skaičiaus dėsnis. Pagrindiniai teiginiai. Atskirų valstybių žmonių populiacija. Gyventojų skaičiaus kitimas 1750-2005 m. Malthus'o prognozės XX-ajame amžiuje. Teorijos vertinimas dabartinės ekonomikos požiūriu. Išvados.
  Ekonominės teorijos, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-03-26
 • Tarpukario Lietuvos užsienio prekybos analizė Lietuvos ekonomistų raštuose vertinimas

  Įvadas. Lietuvos ekonomika 1918 – 1940 m. Lietuvos užsienio prekyba 1918 – 1940 m. Kas yra užsienio prekyba? Užsienio prekybos apyvartos. Šalys su kuriomis vyko užsienio prekyba. Užsienio prekybos struktūra. Užsienio prekybos įtaka Lietuvos ekonomikai. Išvados. Priedai (3).
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-02-22
 • Tarpukario Lietuvos žemės ūkio politikos analizės Lietuvos ekonomistų raštuose vertinimas

  Įvadas. Ekonominės politikos bruožai 1918-1940 m. Tarpukario Lietuvos ekonomikos mokslo atstovai ir jų pažiūros. P. Šalčius. A. Rimka. V. Jurgutis. D. Cesevičius. Dz. Budrys. A. Andrašiūnas. F. Kemėžis. M.Krupavičius. Tarpukario Lietuvos veikėjų įtaka žemės ūkiui. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-03-15
 • The Explanatory power of linkages

  Analysis of the theory of Linkages by Albert Hirschman. Darbas anglų kalba.
  Ekonominės teorijos, analizė(7 puslapiai)
  2007-03-29
 • V. Leninas – Monopolistinės kapitalizmo stadijos problemų tyrinėtojas

  Įvadas. V. Lenino autobiografija. Monopolistinis kapitalizmas, kas tai? Bendrosios kapitalizmo krizės bruožas yra valstybinio monopolistinio kapitalizmo įsigalėjimas. Imperializmas – ypatinga kapitalizmo stabula. Imperializmas – mirštantis kapitalizmas, pereinamas į socializmą. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-19
 • V.Jurgučio mokslinis palikimas

  Ekonominės minties istorijos referatas. Ekonominės minties raida. Vlado Jurgučio nuopelnai. V.Jurgučio analizės metodai ir objektai. Finansų ir kredito mokslo Lietuvoje alfa ir omega. "Finansų mokslo pagrindai". "Pinigai".
  Ekonominės teorijos, referatas(11 puslapių)
  2005-09-15
 • Valstybės biudžeto teorijos vertinimas: A. Moravskis

  Valstybės biudžeto teorijos A. Moravskio moksliniuose darbuose vertinimas. Įvadas. Darbo tikslas – atlikti valstybės biudžeto teorijų A. Moravskio moksliniuose darbuose analizę ir vertinimą. Alfonsas Moravskis apie valstybės biudžetą. Finansų valdymo sistema. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės biudžetas ir valstybės kreditas. Valstybės kontrolė. Lietuvos valstybės biudžetas 1918 – 1940 metais. Valstybės biudžetas XXI amžiuje. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-10-23
 • Verslo ciklai

  PowerPoint pristatymas. Verslo ciklai. Verslo ciklo charakteristikos. Ilgis. Ilgųjų bangų teorija. Aštrumas. Plotis ir vieta. Galima priežastis. Penki verslo ciklo apibrėžimo aspektai. Verslo ciklai. Ciklo stadijos (fazės). Krizės (lūžis, depresija). Pagyvėjimas (pakilimas). Viršūnė (bumas). Nuosmukis (recesija). Prancūzijos ekonomikos svyravimai (1967-1995). Ciklų svyravimų priežastys. Neoklasikinės ekonomikos teorijos požiūriu. Dž. Keinso ir jo šalininkų nuomone. Monetaristų pažiūros. Pagrindinė verslo ciklų priežastis, dėl ko sutaria visi ekonomistai. Ciklinė ekonominių kintamųjų elgsena. Verslo ciklo indikatoriai.
  Ekonominės teorijos, pristatymas(32 skaidrės)
  2007-07-03
 • Verslo liudijimai – pajamų apmokestinimo forma

  Įvadas. Veiklos rūšys. Verslo liudijimo įsigijimas, mokesčio tarifai, lengvatos. Verslo liudijimo įsigijimas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, norint įsigyti verslo liudijimą. Laikotarpis, kuriam išduodamas verslo liudijimas. Verslo liudijimo mokesčio tarifai. Verslo liudijimo lengvatos. Verslo liudijimo mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas. Papildomo verslo liudijimo mokesčio sumokėjimas ar grąžinimas jau sumokėto. 100 tūkst. Litų įplaukų iš verslo liudijimo nurodytos veiklos ribos reikšmė. Verslo liudijimo pratęsimas ir jo dublikato išdavimas. Į verslo liudijimą įrašomi asmenys. Verslo liudijimus įsigijusių asmenų teisės. Verslo liudijimo suteikiamos teisės. Kokių teisių verslo liudijimas nesuteikia. Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Prekių įsigijimo dokumentai, kuriuos privalo turėti verslo liudijimą įsigijęs asmuo veiklos vietoje. Pirkimo – pardavimo dokumentų įsigijimo ir jų išrašymo tvarka. Teisės aktuose nustatytų veiklos taisyklių laikymasis. Verslo liudijimus įsigijusių asmenų valstybinio socialinio draudimo tvarka. Privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumokėjimo tvarka. Verslo liudijimus įsigijusių asmenų veiklos tikrinimas. Verslo liudijimus įsigijusių asmenų atsakomybė. Verslo liudijimus įsigijusių asmenų teisė užginčyti pareigūnų veiksmus. Išvados. Santrumpos.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-10-23
 • XVIII - XIX amžiaus mąstytojų (ekonomistų) darbai

  XVIII - XIX amžiaus (18-19 amžiaus) mąstytojų (ekonomistų) darbai. Įžanga. Adamas Smitas (1723–1790). Vadybos svarba ekonomikoje. Moralės jausmų teorija. Darbo pasidalijimas. "Tautų Turtas", mintys apie rinką. Robertas Ovenas (1771-1858). Nuo lino audinių iki bendro darbo kaimų. Pirmosios Profsąjungos. Deividas Rikardo (1772-1823). Čarlzas Bebeidžas (1792-1871). Endriu Ure (1778-1857). Henris R. Tounas (1844-1924). Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(25 puslapiai)
  2006-11-23
 • XX amžiaus didieji ekonomistai

  Įvadas. Keinsas. Schumpeteris. Marshalas. Hobsonas. Veblenas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(11 puslapių)
  2007-02-07
 • Žymiausi Lietuvos ekonomistai

  Įvadas. Lietuvos ekonomikos mokslo raida. Žymiausi Lietuvos tarpukario ekonomistai. V. Jurgutis. A. Rimka. P. Šalčius. J. Paknys. D. Cesevičius.
  Ekonominės teorijos, referatas(22 puslapiai)
  2006-03-08
 • Žymiausi Lietuvos ekonomistai (2)

  Įvadas. Žymieji Lietuvos ekonomikos "tėvai". Lito tėvas – Vladas Jurgutis. V. Jurgučio mokslinis palikimas. Kooperacijos kūrėjas Lietuvoje – prof. Petras Šalčius. Petro Šalčiaus nuopelnai ekonomikoje. Žemės reformos architektas – Albinas Rimka. Albino Rimkos moksliniai pasiekimai. Klasikinės organizavimo administravimo teorijos pradininkas. Vytautas Andrius Graičiūnas. V.A. Graičiūno nuopelnai ekonomikoje. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(24 puslapiai)
  2006-11-08
 • Žinių ekonomika

  Įvadas. Žinių ekonomikos sąvoka. Žinių ekonomikos aspektai. Žinios ekonomikos ypatumai. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-07
Puslapyje rodyti po