Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonominės teorijos

Ekonominės teorijos (159 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonominės teorijos (Rose-Ackerman) ir korupcijos ekonominis poveikis

  Įvadas. Tikslas yra pateikti išsamią informaciją apie Rose-Ackerman ekonomines teorijas ir korupcijos ekonominį poveikį. Tikslai. Uždaviniai. Metodai. Dėstymas. Korupcijos samprata. Susan Rose-Ackerman ekonominės teorijos. Trumpai apie korupcijos ekonominį poveikį. Išvados.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-12-30
 • Ekonominiai paradoksai

  Įvadas. Gifeno paradoksas. Smito vertės paradoksas. Hotelingo paradoksas. Taupumo paradoksas. Leontjevo paradoksas. Praktinė praktinis paradoksų pritaikymas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(10 puslapių)
  2007-03-15
 • Ekonominiai veiksniai, veikiantys bendrąjį vidaus produktą (BVP)

  Įvadas. Pradiniai duomenys. Pasiskirstymo pagal normalųjį skirstinį patikrinimas. Homoskedastiškumo patikrinimas. Duomenų transformacija. Vidurkio ir dispersijos skaičiavimas. Pasikliautinieji intervalai. Hipotezės apie dispersijos lygybę tikrinimas. Hipotezės apie vidurkių lygybę tikrinimas. Koreliacijos koeficiento skaičiavimas. Tiesinės regresijos lygtis. Prognozavimo lygtis. Hipotezės, ar determinacijos koeficientas lygus nuliui, tikrinimas. Hipotezės, ar lygties koeficientas lygus nuliui, tikrinimas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(18 puslapių)
  2008-11-23
 • Ekonominio augimo samprata

  Besivystančių šalių specifinės problemos. Alternatyvios galimybės.
  Ekonominės teorijos, rašinys(4 puslapiai)
  2007-03-20
 • Ekonominio augimo teorija

  Ekonominio augimo teorija. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonominis augimas. Verslo ciklas. Verslo ciklo fazės. Krizė. Verslo ciklo periodiškumas. Paklausos prognozavimas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(20 puslapių)
  2006-11-22
 • Ekonominio modelio samprata

  Įvadas. Ekonomikos modelis. Ekonominės teorijos. Merkantilizmas fiziokratų teorija. Fransua Kenė (Fransua Queanay). Adamas Smitas (Adam Smith). Deividas Rikardas (David Ricardo). Džonas Meinardas Keinsas (John Maynard Keynes). Neoklasikinė ekonomikos teorija. Alfredas Maršalas (Alfred Marshal ir Artūras Sesilis Pigu (Arthur Cecil Pigou. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(5 puslapiai)
  2008-08-18
 • Ekonominių ciklų teorijos

  Ekonominis ciklas. Ekonominių ciklų istorija. Cikliniai svyravimai. Ilgalaikė tendencija. Sezoniniai svyravimai. Cikliniai svyravimai. Ekonominis (verslo) ciklas Ciklinių svyravimų priežastys. Investicijų svyravimas. Anticikliniai svyravimai. Verslo ciklo indikatoriai. Ekonomikos ciklų teorijos. Klasikinė ekonomikos teorija. Realaus ekonominio ciklo teorijos. pagrindiniai diskusijų objektai. Nedarbo priežastys realaus ekonominio ciklo teorijoje. Pinigų neutralumo vaidmuo realaus ekonominio ciklo teorijoje. Ekonomikos mokslas kaip dinamikos procesas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(21 puslapis)
  2005-10-03
 • Ekonominių teorijų istorija

  Konspektas. Finansų mokslo įvadas. Vertinimas. Analizė.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(14 puslapių)
  2006-11-01
 • Ekonominių teorijų istorija. K. Marksas "Kapitalas"

  K. Markso biografija. K. Marksas "Kapitalas". Prekė ir pinigai. Pinigų virtimas kapitalu. Absoliutinės pridedamosios vertės gaminimas. Santykinės pridedamosios vertės gaminimas. Absoliutinės ir santykinės pridedamosios vertės gaminimas. Darbo užmokestis. Kapitalo kaupimo procesas. K. Marksas. "Kapitalas". "Politinės ekonomijos kritika" II tomas.
  Ekonominės teorijos, konspektas(15 puslapių)
  2007-03-05
 • Ekonomistai - Nobelio premijos laureatai

  Įžanga. Ekonomistai – Nobelio premijos laureatai. Vasilijus Leontjevas. Frydrichas A. Fon. Bertilis Ohlinas. Džeimsas E. Mydas. Džonas Nešas. Nobelio premija – už verslo ciklų išaiškinimą 2004 metais. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(16 puslapių)
  2005-10-22
 • Ekonomistai - Nobelio premijos laureatai (2)

  Nobelio premija – kas tai? Trumpas Nobelio laureatų pristatymas. Reignaras Friskas ir Janas Tinbergenas. Polis Samjuelsonas. Saimonas Kuznecas. Seras Džonas Kiksas. Vasilijus Leontjevas. Gunaras Mirdalas ir von Augustas Fridrikas Haiekas. Leonidas Vitalijeničius Kantarovičius ir Tjalingas Kupmanas. Miltonas Fridmanas. Bertilis Ohlinas. Džeimsas Eduardas Mydas. Herbertas Aleksandras Saimonas. Teodoras Viljamas Šulcas. Viljamas Artūras Luisas. Lorensas Robertas Kleinas. Laurencijus Kleinas. Džeimsas Tobinas. Džordžas Stigleris. Žerardas Debrė. Seras Ričerdas Stounas. Frankas Modiljanis. Džeimsas Makdžilas Bjukananas. Robertas Mertonas Solou. Morisas Alė. Triugvė Magnusas Hovelmas. Vilijamas Forsaitas Šarpas. Mertonas Mileris. Haris Markovicas. Ronaldas Kouzas. Garis Stenlis Bekeris. Robertas Vilijamas Fogelis. Džonas Harsanis, Džonas Nešas ir Reihardas Seltenas. Robertas Lukasas. Džeimsas Mirlesas ir Vilijamas Vikrėjus. Robertas Mertonas ir Mironas Šulsas. Amarita Sen. Robertas Mundelis.
  Ekonominės teorijos, referatas(11 puslapių)
  2006-11-15
 • Elastingumo teorija (2)

  Lentelės. Paveikslai. Įvadas. Teorinė darbo dalis. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Elastingumo svarba. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(15 puslapių)
  2005-09-25
 • Elastingumo teorija (4)

  Įvadas. Paklausos elastingumas. Elastingumas – kas tai. Elastingumo skaičiavimas. Diskusijos dėl minuso ženklo. Elastingumo rūšys. Absoliutus elastingumas. Absoliutus neelastingumas. Santykinis elastingumas. Vienetinis elastingumas. Santykinis neelastingumas. Paklausos kreivės nuolydis. Kitos elastingumo formulės. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Kryžminis paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas pajamoms. Elastingumas ir gamintojo bendrosios pajamos. Pasiūlos elastingumas. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumo svarba. Išvados.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(13 puslapių)
  2006-11-17
 • Elastingumo teorija (8)

  Įvadas. Elastingumo teorija. Elastingumo koeficientas. Elastingumo formos. Elastingumo teorijos analizė. Paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Elastingumą sąlygojantys veiksniai. Paklausos elastingumą sąlygojantys veiksniai. Pasiūlos elastingumą sąlygojantys veiksniai. Praktinis elastingumo teorijos taikymas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(18 puslapių)
  2008-12-15
 • Elastingumo teorija ir jos praktinis taikymas

  Elastingumo teorija. Paklausos elastingumas. Elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Elastingumo taikymas praktikoje. Išvados.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-09-17
 • F.A.Hayek "Individualizmas ir ekonominė tvarka"

  Įvadas. Austrų ekonomikos mokykla. Friedich von Hayekas. Individualizmas: tikrasis ir tariamasis. Ekonomika ir pažinimas. Socialinių mokslų faktai. Konkurencijos reikšmė. "Laisvas" verslas ir konkurencinė tvarka. Socialistinė apskaita. Socialistinė apskaita I: problemos esmė ir jos istorija. Socialistinė apskaita II: dabartinė diskusijos būsena (1935). Socialistinė apskaita III: konkurencinis "sprendimas". Prekinio rezervo valiuta. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(21 puslapis)
  2006-03-23
 • Filipso kreivės vystymosi raida

  Infliacijos-nedarbo ryšio analizė anksčiau. John Law. David Hume. Henry Thornton. Attwood-Mill diskusija. Irving Fisher. Jan Tinbergen. Klein ir Goldberger. A. J. Brown ir Paul Sultan.
  Ekonominės teorijos, referatas(11 puslapių)
  2005-09-27
 • Firmos pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje

  Tikslai: suprasti kokią formą turi firmos parduodamų prekių paklausos kreivė; mokėti apskaičiuoti ir parodyti grafike pelno maksimizavimo požiūriu optimalią firmos gamybos apimtį. Konkuruojančiosios firmos pagaminto produkto paklausa. Firmos pajamos. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį pajamų ir bendrųjų kaštų modelį. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį ribinių pajamų ir ribinių kaštų modelį. Pelno maksimizavimo taisyklė.
  Ekonominės teorijos, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-10-31
 • Fiziokratinės teorijos raida ekonominiuose A. Tiurgo ir kitų ekonominės minties atstovų tyrinėjimuose ir reformose XVIII amžiaus Prancūzijoje

  Įvadas. Fiziokratų mokykla. Fransua Kenė ekonominės nuostatos. F. Kenė ekonominė lentelė. J. Tiurgo ekonominės nuostatos. Istorinė fiziokratizmo charakteristika. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(14 puslapių)
  2007-06-16
 • Fiziokratų koncepcijos bendroji charakteristika

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti fiziokratų koncepcijos bendrąją charakteristiką bei atskleisti F. Kenė mokymo bendruosius nuostatus. Fiziokratų koncepcijos bendroji charakteristika. Fiziokratizmo atsiradimo sąlygos ir pagrindinės atstovų pažiūros. Žymiausių fiziokratizmo atstovų indėlis į ekonomikos mokslą. Fiziokratizmo apraiškos Lietuvoje. F. Kenė ekonominio mokymo bendrieji nuostatai. Fransua Kenė gyvenimas. Grynojo produkto teorija. Visuomenės klasių schema. Natūralios tvarkos koncepcija. Ekvivalentinių mainų koncepcija. Kapitalo sudėtis. Visuomeninės reprodukcijos teorija. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(16 puslapių)
  2008-09-19
Puslapyje rodyti po