Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonominės teorijos>Ekonominės teorijos namų darbai

Ekonominės teorijos namų darbai (13 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomikos kategorijų ir kategorijų derinių modeliavimas

  Įvadas. Kategorijų pasirinkimas. Amortizacija. Verslumas. Infliacija. Lėšos. Nuostatų tipai. Metodai. Modeliavimo eiga ir rezultatai. Išvados.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(2 puslapiai)
  2009-04-06
 • Ekonomikos sistemos

  Įvadas. Papročių (tradicinė) ekonomika. Gryna kapitalistinė (laisvosios verslininkystės) ekonomika. Komandinė (planinė) ekonomika. Mišrioji ekonomika.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(10 puslapių)
  2006-06-08
 • Ekonomikos teorija

  Grynasis nacionalinis produktas, bendrasis vidaus produktas, grynasis vidaus produktas, nacionalinės pajamos. Biudžeto deficitas. Deficitinio biudžeto vertinimas. Valstybės skola, jos pasekmės. Europos Sąjunga: raida, valdymo institucijos. Globalinių žmonijos problemų esmė. Jungtinių Tautų Organizacija dėl globalinių problemų sprendimo. Kitų tarptautinių institucijų priemonės sprendžiant globalines žmonijos problemas ir du uždaviniai.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(8 puslapiai)
  2005-05-22
 • Ekonominės teorijos (Rose-Ackerman) ir korupcijos ekonominis poveikis

  Įvadas. Tikslas yra pateikti išsamią informaciją apie Rose-Ackerman ekonomines teorijas ir korupcijos ekonominį poveikį. Tikslai. Uždaviniai. Metodai. Dėstymas. Korupcijos samprata. Susan Rose-Ackerman ekonominės teorijos. Trumpai apie korupcijos ekonominį poveikį. Išvados.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-12-30
 • Ekonominiai veiksniai, veikiantys bendrąjį vidaus produktą (BVP)

  Įvadas. Pradiniai duomenys. Pasiskirstymo pagal normalųjį skirstinį patikrinimas. Homoskedastiškumo patikrinimas. Duomenų transformacija. Vidurkio ir dispersijos skaičiavimas. Pasikliautinieji intervalai. Hipotezės apie dispersijos lygybę tikrinimas. Hipotezės apie vidurkių lygybę tikrinimas. Koreliacijos koeficiento skaičiavimas. Tiesinės regresijos lygtis. Prognozavimo lygtis. Hipotezės, ar determinacijos koeficientas lygus nuliui, tikrinimas. Hipotezės, ar lygties koeficientas lygus nuliui, tikrinimas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(18 puslapių)
  2008-11-23
 • Ekonominių teorijų istorija

  Konspektas. Finansų mokslo įvadas. Vertinimas. Analizė.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(14 puslapių)
  2006-11-01
 • Elastingumo teorija (4)

  Įvadas. Paklausos elastingumas. Elastingumas – kas tai. Elastingumo skaičiavimas. Diskusijos dėl minuso ženklo. Elastingumo rūšys. Absoliutus elastingumas. Absoliutus neelastingumas. Santykinis elastingumas. Vienetinis elastingumas. Santykinis neelastingumas. Paklausos kreivės nuolydis. Kitos elastingumo formulės. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Kryžminis paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas pajamoms. Elastingumas ir gamintojo bendrosios pajamos. Pasiūlos elastingumas. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumo svarba. Išvados.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(13 puslapių)
  2006-11-17
 • Elastingumo teorija ir jos praktinis taikymas

  Elastingumo teorija. Paklausos elastingumas. Elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Elastingumo taikymas praktikoje. Išvados.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-09-17
 • Karlas Marksas apie pinigus

  Mainų procesas. Pinigai arba prekių cirkuliacija. Verčių matas. Cirkuliacijos priemonės. Prekių metamorfozė. Pinigų cirkuliacija. Moneta. Vertės ženklas. Pinigai. Lobių sudarymas. Mokėjimo priemonė.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-03-06
 • Keinsistų ir monetaristų požiūriai. Elastingumas ir jo reikšmė IS-LM ir AD-AS modeliuose

  Keinsistų ir monetaristų požiūriai. Elastingumas ir jo reikšmė IS-LM ir AD-AS modeliuose. IS kreivės nuolydis. LM kreivės nuolydis. IS ir LM kreivių elastingumo apibrėžimas. AD ir AS kreivių elastingumo apibrėžimas. AS elastingumo poveikis Y (bendrajam produktui) ir P (kainų lygiui). AD elastingumo poveikis Y ir P.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(9 puslapiai)
  2005-08-26
 • Klasikinės politinės ekonomijos susiformavimas Anglijoje ir Prancūzijoje

  Klasikinės politinės ekonomijos susiformavimas Anglijoje ir Prancūzijoje (W.Petty ir P.Buagilberas, jų nuopelnai). Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti klasikinės politinės ekonomijos susiformavimą Anglijoje ir Prancūzijoje. Klasikinės politinės ekonomijos bendrieji bruožai ir plėtros etapai. Pirmasis etapas. Antrasis klasikinės politinės ekonomijos plėtros etapas. Trečiasis politinės ekonomijos "klasikinės mokyklos" evoliucijos etapas. Ketvirtasis baigiamasis klasikinės politinės ekonomijos plėtros etapas. W. Petty ekonominės nuostatos. W.Petty teorinis indėlis. W. Petty politinės aritmetikos idėjos. Pjeras Buagilberas. P. Buagilbero politinės idėjos. Išvados.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(12 puslapių)
  2008-01-25
 • Makso Vėberio (M. Weber) ekonominė teorija

  Įvadas. Formali struktūra. Maksas Vėberis (Max Weber) Maxo Weberio ekonominė teorija. Išvados.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-03-23
 • Pinigų teorija. Džonas Stiuartas Milis (John Stuart Mill)

  Pinigų teorija Džono Stiuarto Milio veikale "Politinės ekonomijos principai". Įvadas. Pinigų teorijos. Pinigai. Pinigų vertės priklausomybė nuo paklausos ir pasiūlos. Pinigų vertė priklausanti nuo produkcijos vertės. Dvigubas Standartas ir smulkūs pinigai – Monetos. Išvados.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(24 puslapiai)
  2009-01-26