Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonominės teorijos>Ekonominės teorijos kursiniai darbai

Ekonominės teorijos kursiniai darbai (24 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Adamas Smitas (3)

  Įvadas. A. Smito gyvenimo poslinkiai bei pažiūros. A. Smito kaip darbo analizės objekto interpretacija. A. Smito gyvenimas ir kūrybinė veikla. A. Smito ideologijos ir kūrybinio indėlio į ekonomikos mokslą įvertinimas. A. Smito nuostatos, teorijos ir idėjos: objektyvus vertinimas. A. Smito "tautų turtas" atskirų aspektų analizė. Išvados. Summary.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-04-10
 • Austrų psichologinė mokykla

  Austrų psichologinė mokykla. Maržinalizmo pirmtakai. Pirmasis maržinalizmo revoliucijos etapas: subjektyvistinė psichologinė ir matematinė mokykla. Karlo Mengerio (1840-1921 m.) gyvenimo kelias. Friedrichas von Vieseris (1851-1926). Eugenijus von Bohm-Baverkas (1851-1914). Ekonomikos teorija. Ribinio naudingumo teorija. Gamybinių gėrybių teorija. Psichologinė procento teorija. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-10-04
 • D. Rikardas apie darbo užmokestį veikale "Politinės ekonomijos ir apmokestinimo principai"

  Įvadas. D. Rikardas apie darbo užmokestį veikale "Politinės ekonomijos ir apmokestinimo principai". Darbo užmokestis ir pragyvenimo sąlygos. Darbo užmokestis ir kapitalas. Darbo užmokestis ir pinigų vertė. Darbo užmokestis ir įstatymai. Darbo užmokesčio reguliavimas. Darbo užmokestis ir renta. Darbo užmokestis ir auksas. Darbo užmokestis ir įstatymai. D. Rikardo darbo užmokesčio teorijos ryšys su kitomis koncepcijomis. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-05-29
 • Ekonomikos mokslo tyrinėjimai Lietuvoje

  Įvadas. Ekonominės politikos bruožai 1918-1940 m. Ekonomikos mokslo būklė Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Tarpukario Lietuvos ekonomikos mokslo atstovai ir jų pažiūros. P. Šalčius. A. Rimka. V. Jurgutis. D. Cesevičius. Dz. Budrys. A. Andrašiūnas. F. Kemėžis. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2006-01-04
 • Ekonomikos teorijų analizė Petro Šalčiaus raštuose

  Įvadas. P.Šalčius apie ekonomikos mokslo problemas. Prigimtis ir ribos. Vertės, kaštų ir kainos problemos. Politinis ekonomijos mokslo suskirstymas. Ekonomikos teorijų kritika. Klasikų vertės teorija. Paskutinio naudingumo vertės teorija. G. Casselio kainų teorija. F. Oppenheimerio teorija. P. Šalčiaus įnašas Lietuvos ekonomikos moksle. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-11-19
 • Ekonominės minties raida iki XX amžiaus

  Įvadas. Ekonominė mintis senovėje, viduramžiais ir šiek tiek vėliau. Klasikinė ekonomikos teorija. Socializmo ekonominių idėjų raida. Svarbiausios šių laikų ekonomikos teorijos kryptys. Lietuvos ekonomikos teorijos raida. Ekonomikos mokslo raida Lietuvoje XVI – XVII amžiuje. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-03-26
 • Ekonominės minties raida Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos ekonominės minties raida. Ekonominės minties raidą stabdantys veiksniai. Lietuvos ekonomikos mokslo kaita pereinamuoju laikotarpiu ir jo dabartinė būklė. Tarpukario Lietuvos ekonomikos mokslo atstovai ir jų pažiūros. Petras Šalčius. A. Rimka. Vladas Jurgutis. D. Cesevičius. Dzidas Būdrys. A. Andrašiūnas. F. Kemėžis. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-04-30
 • Ekonominių ciklų teorijos

  Ekonominis ciklas. Ekonominių ciklų istorija. Cikliniai svyravimai. Ilgalaikė tendencija. Sezoniniai svyravimai. Cikliniai svyravimai. Ekonominis (verslo) ciklas Ciklinių svyravimų priežastys. Investicijų svyravimas. Anticikliniai svyravimai. Verslo ciklo indikatoriai. Ekonomikos ciklų teorijos. Klasikinė ekonomikos teorija. Realaus ekonominio ciklo teorijos. pagrindiniai diskusijų objektai. Nedarbo priežastys realaus ekonominio ciklo teorijoje. Pinigų neutralumo vaidmuo realaus ekonominio ciklo teorijoje. Ekonomikos mokslas kaip dinamikos procesas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(21 puslapis)
  2005-10-03
 • Henry Fordas - asmenybė, darbai, pasiekimai

  Įžanga. Henris Fordas – asmenybė, darbai, pasiekimai. Darbuotojų atrinkimo kriterijai. Išvada.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-09-19
 • Įmonės ekonominis efektyvumas

  Įvadas. Įmonės. Įmonių grupės. Įmonių skirstymas. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimas gali vykti dviem būdais. Ekonominis efektyvumas. Ekonominio augimo dėsningumai, socialinis ekonominis efektyvumas. Ekonominio augimo, pagrįsto intensyvumu, socialinis ekonominis efektyvumas. Ekonominio augimo šaltiniai ir pasaulinis patyrimas juos naudojant. Augimo veiksniai. Ekonomikos augimo padariniai. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-06-20
 • Infliacija. Infliacijos formos

  Įvadas. Infliacijos samprata. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos rūšys. Numatomos infliacijos kaštai. Netikėtos infliacijos kaštai. Infliacija ir palūkanų norma. Fišerio efektas. Infliacijos priežastys. Pinigų pasiūla ir infliacija. Bendrosios paklausos augimas ir infliacija. Bendrosios pasiūlos infliacija. Infliacijos lygio ir nedarbo ryšys. Infliacijos padariniai. Infliacijos problemų sprendimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-09-17
 • Karlo Markso ekonomika

  Įvadas. K. Markso ekonomika. Santykis tarp vartojamosios vertės, mainomosios vertės ir vertės. Vertės formos raida - pinigų atsiradimo priežastis. Pinigų esmė ir jų funkcija. Vertės dėsnis. Kapitalas ir pridėtinė vertė. Darbo užmokesčio teorija. Kapitalo kaupimo proceso tyrimas. Kapitalo apyvarta ir apytaka. Visuomeninio kapitalo reprodukcija. Pelno teorija. Išvada.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-01-09
 • Marksizmas

  Įvadas. Trumpa K. Markso biografija. Marksizmo atsiradimas. Pridėtinės vertės teorija. Visuomeninio kapitalo reprodukcija. Kapitalo struktūra pagal K. Marksą. Pelno teorija pagal K. Marksą. Ekonominių krizių teorijos pagrindai. Politinė ekonomija. Darbo užmokesčio teorija. Kapitalo ir pridėtinės vertės analizė. Kapitalizmo likimas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-12-15
 • Pagrindinės šiuolaikinės ekonominės srovės

  Įžanga. Merkantilizmas. Liberalizmas. Klasikinė mokykla. Ekonominis liberalizmas. Socializmas. Socialinės kryptys. Anarchizmas. Krikščioniškosios socialinės srovės. Marksistinė ekonomika. Keinsizmas. Monetarizmas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-06-10
 • Prekybos kooperacijos analizės Petro Šalčiaus veikaluose vertinimas

  Įvadas. Prekybos kooperacijos pradžia Lietuvoje. Prekybos kooperacijos socialinės ekonominės aplinkos charakteristika. Prekybos kooperacijos pradžios analizės Petro Šalčiaus veikaluose vertinimas. Prekybos kooperacijos pradžios analizė Petro Šalčiaus veikaluose. Prekybos kooperacijos pradžios šviesuoliai: Petro Šalčiaus vaidmuo. Prekybos kooperacijos Lietuvoje įtaka XX amžiaus pradžios bei dabartinei ekonomikai. Prekybos kooperacijos įtaka XX amžiaus pradžios ekonomikai. Prekybos kooperacijos vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-12-13
 • Profesorius Vladas Jurgutis – finansininkas, pedagogas, politikas

  Įvadas. Vladas Jurgutis Lietuvos istorijos vingiuose. Akademiko Vlado Jurgučio mokslinė ir pedagoginė veikla. Universiteto profesorius – tikrasis pašaukimas. Vlado Jurgučio moksliniai darbai. Bibliografija. Profesorius Vladas Jurgutis - pinigų teorija ir Lietuvos finansų sistemos kūrimas. Pažiūros pinigų teorijos klausimu. Lietuvos banko organizavimas ir valdymas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-11-08
 • Prognozavimas

  Anapus ekonominės filosofijos. Pagrindiniai prognozavimo metodai. Kokybiniai prognozavimo metodai. Kiekybiniai prognozavimo metodai. Ekonomikos ir vadybos prognozavimas būdai. Sprendimų palaikymo sistemos. Prognozavimas – strateginio valdymo dalis. Prognozių naudingumas. Dinaminių eilučių tyrimas. Cikliniai svyravimai ir ilgalaikė tendencija. Sezoniniai svyravimai ir atsitiktinės įtakos. Supaprastintas būdas nustatyti sezoniškumą. Vystymosi krypties numatymas. Barometrinis prognozavimo metodas. Pinigų srautų prognozavimas. Pardavimų prognozavimas. Finansinis prognozavimas, keičiantis santykiniams rodikliams. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-05-18
 • Šiuolaikinės ekonominės srovės

  Įžanga. Klasikinė mokykla. Marksistinė ekonomika. Krikščioniškosios socialinės srovės. Anarchizmas. Neomarksizmas. Ekonominis liberalizmas. Šiuolaikinis ekonominis socialinis liberalizmas ir neoliberalizmas. Keinsistinė (neokeinsistinė), neoklasikinė, socialinė ir institucinė ekonomikos kryptys. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-05-16
 • Šiuolaikinės pagrindinės ekonomikos mokyklos

  Įvadas. Maržinalizmas. Kas yra maržinalizmas? Maržinalizmo atsiradimo veiksniai. Svarbiausi uždaviniai ekonomikos moksle maržinalizmo etape. Maržinalistinės revoliucijos etapai. Pagrindinė maržinalizmo idėja. Pirmasis maržinalizmo revoliucijos etapas: subjektyvistinė psichologinė ir matematinė mokykla. "Austriškoji" mokykla. Lozanos mokykla. Stokholmo mokykla. Antrasis maržinalizmo revoliucijos etapas: neoklasikinė ekonomikos mokykla. Neoklasikinė ekonomikos teorija. Kas tai? Kembridžo mokykla. Institucionalizmas. Amerikietiškas institucionalizmas. Prancūzų ir angliškasis institucionalizmas. Neoklasikinė netobulos (monopolinės) konkurencijos ekonomikos srovė (1930-1960 metai). Netobulos konkurencijos teorija. Dž. V. Robinson netobulos rinkos teorijos bruožai. E. H. Čemberleino monopolinės konkurencijos teorija. Dž. M. Keinso ekonomikos mokykla (1930-1940 metai). Keinsizmas. Dž. M. Keinso efektyvios paklausos teorija ir ekonomikos subalansavimas. Šiuolaikinis Keinsizmas. Neokeinsistų ekonominė mokykla (1940-1960 metai). Postkeinsizmas (1950-1960 metai). Angliškas ("kairysis") ir šiuolaikinis postkeinsizmas. Neoliberalizmas. Monetarizmas. Neoklasikinės sintezės samprata. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-03-31
 • Tarpukario Lietuvos užsienio prekybos analizė Lietuvos ekonomistų raštuose vertinimas

  Įvadas. Lietuvos ekonomika 1918 – 1940 m. Lietuvos užsienio prekyba 1918 – 1940 m. Kas yra užsienio prekyba? Užsienio prekybos apyvartos. Šalys su kuriomis vyko užsienio prekyba. Užsienio prekybos struktūra. Užsienio prekybos įtaka Lietuvos ekonomikai. Išvados. Priedai (3).
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-02-22
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po